CCV Pardubice

    Sociální dovednosti a efektivní komunikace
 Kód akce: 1629191 
 Název akce: Sociální dovednosti a efektivní komunikace 
 Termín konání: 25.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků. 1. Pohled na dynamiku skupin z hlediska věkových obvyklostí, procesů učení, motivace, výchovných stylů, společenských trendů – pro pochopení problematiky situace současného školství a rizik této profese je nezbytné vědět, co je v systémových trendech neatraktivní a nepoužitelné. A co naopak funkční, na co je možné navázat. 2. Aktivní stereotypy člověka, skupin – škála aktivace a následná realizace v kombinaci s přirozenou iniciativností člověka (skupiny) – pochopení práce s lidmi (dítětem, dospívajícím i dospělým, skupinami dětí, dospívajících i dospělých) je zakotveno v akceptování jeho přirozené iniciativnosti. Tj. schopnosti se rychle, méně rychle nebo pomalu aktivovat, kvalitně zorientovat a následně jednat. 3. Hlavní zásady práce s jedinci i kolektivy – komunikační kvalita, způsoby verbální (obsahové), paraverbální (doprovodné), neverbální (formální) a písemná. Kvalitní cíle komunikace, vhodně volené způsoby pro cílovou skupinu a reálně nastavené časové možnosti. Hlavní chyby v těchto oblastech ve školách běžně akceptované (nikoliv běžně realizované – vysoká tolerantnost učitelských sborů vede k precedentním a zároveň akceptovaným jednotlivostem, kdy učitel ironický, nenaladěný až ponižující nemá kvalitní zpětnou vazbu od většiny kolegů, kteří s jeho chováním vnitřně neladí). 4. Hlavní nedostatky vzájemné komunikace na straně učitelů i na straně problematicky laděných kolektivů – nadměrná obsahová náročnost, kvalita artikulace (kvalitativní – tempo řeči i logopedická kvalita), malá x nadměrná aprobovanost, nezkušenost, malý prostor pro dotazy a diskuzi, nedostatečná reflexe, osobní antipatie.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Jiří Halda,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků. Část 1: hodinová dotace 2 hodiny Pohled na dynamiku skupin z hlediska věkových obvyklostí, procesů učení, motivace, výchovných stylů, společenských trendů – pro pochopení problematiky situace současného školství a rizik této profese je nezbytné vědět, co je v systémových trendech neatraktivní a nepoužitelné. A co naopak funkční, na co je možné navázat. Část 2: hodinová dotace 2 hodiny Aktivní stereotypy člověka, skupin – škála aktivace a následná realizace v kombinaci s přirozenou iniciativností člověka (skupiny) – pochopení práce s lidmi (dítětem, dospívajícím i dospělým, skupinami dětí, dospívajících i dospělých) je zakotveno v akceptování jeho přirozené iniciativnosti. Tj. schopnosti se rychle, méně rychle nebo pomalu aktivovat, kvalitně zorientovat a následně jednat. Část 3: hodinová dotace 2 hodiny Hlavní zásady práce s jedinci i kolektivy – komunikační kvalita, způsoby verbální (obsahové), paraverbální (doprovodné), neverbální (formální) a písemná. Kvalitní cíle komunikace, vhodně volené způsoby pro cílovou skupinu a reálně nastavené časové možnosti. Hlavní chyby v těchto oblastech ve školách běžně akceptované (nikoliv běžně realizované – vysoká tolerantnost učitelských sborů vede k precedentním a zároveň akceptovaným jednotlivostem, kdy učitel ironický, nenaladěný až ponižující nemá kvalitní zpětnou vazbu od většiny kolegů, kteří s jeho chováním vnitřně neladí). Část 4: hodinová dotace 2 hodiny Hlavní nedostatky vzájemné komunikace na straně učitelů i na straně problematicky laděných kolektivů – nadměrná obsahová náročnost, kvalita artikulace (kvalitativní – tempo řeči i logopedická kvalita), malá x nadměrná aprobovanost, nezkušenost, malý prostor pro dotazy a diskuzi, nedostatečná reflexe, osobní antipatie. Získat informace o variabilitě a úrovni sociální interakce. Uvědomit si význam kvalitní a efektivní formy komunikace a naučit se vědomě předcházet komunikačním chybám a z nich pramenícím konfliktům. 
 Poznámka:  

Akce zrušena