CCV Pardubice

    Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace
 Kód akce: 1628391 
 Název akce: Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu, ztrátu motivace  
 Termín konání: 22.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Znalost vlastních emocí, zvládání emocí; metoda tzv. kladné disciplíny. Vlastní vnímavost k emocím jiných lidí - empatie - umění mezilidských vztahů. Charakteristiky dětského ontogen. vývoje /stádia vývoje osobnosti / = osvojení důvěry,autonomie dítěte, stádium iniciativy. Rozvoj schopností a nadání. Nutnost změn vzorců chování. Přístupy , reagování, nápravy nekontrolovatelného vzteku. Snížená psychická odolnost dítěte - metody nápravy. Pevný řád činností ve vztahu k impulzivním projevům. Kvalita /rozsah/ pozornosti - přístupy, postupy, osvojování prac. návyků Efektivní metody vyučovací: motivační , dramatické, kooperativní / Brainstorming /, demonstrace…; specifické výukové /metodické/ požadavky. Aktivní rodičovská spolupráce s vyučujícími k dětem se spec projevy chování. Výchovné vlivy rodičovské trendy /metody /- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí; světlé a stinné stránky osobnosti / Stádia získávání přátelství.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM, vychovatele ŠD 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Znalost vlastních emocí, zvládání emocí; metoda tzv. kladné disciplíny. Vlastní vnímavost k emocím jiných lidí - empatie - umění mezilidských vztahů. Charakteristiky dětského ontogen. vývoje /stádia vývoje osobnosti /= osvojení důvěry, autonomie dítěte, stádium iniciativy. Rozvoj schopností a nadání. Nutnost změn vzorců chování. Přístupy , reagování, nápravy nekontrolovatelného vzteku. Snížená psychická odolnost dítěte - metody nápravy. Pevný řád činností ve vztahu k impulzivním projevům. Kvalita /rozsah/ pozornosti - přístupy, postupy, osvojování prac. návyků Efektivní metody vyučovací: motivační , dramatické, kooperativní / Brainstorming /, demonstrace…; specifické výukové /metodické/ požadavky. Aktivní rodičovská spolupráce s vyučujícími k dětem se spec projevy chování. Výchovné vlivy rodičovské trendy /metody /- histriónské matky, úzkostné matky otcové slaboši, tvrdí; světlé a stinné stránky osobnosti / Stádia získávání přátelství. Umět přistupovat, korigovat a vést dítě s odlišnými projevy svého chování, jenž vyvolává různé reakce v jeho bezprostředním okolí. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla