CCV Pardubice

    Lateralita a její vliv na školní praxi
 Kód akce: 1619191 
 Název akce: Lateralita a její vliv na školní praxi 
 Termín konání: 14.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seznámí se s postupy diagnostiky laterality končetin a smyslových orgánů a s problematikou zkřížené laterality s dopadem na školní praxi. Prakticky si vyzkouší diagnostické postupy a interpretaci získaných výsledků. Vyzkouší si postupy a cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Formou případových studií budou seznámeni s efekty laterality na školský výkon dítěte (např. v oblasti grafomotoriky, psaní, čtení) a také s možnostmi a specifiky práce s dětmi se zkříženou lateralitou. Seznámí se se základními profily laterality. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seznámí se s postupy diagnostiky laterality končetin a smyslových orgánů a s problematikou zkřížené laterality s dopadem na školní praxi. Prakticky si vyzkouší diagnostické postupy a interpretaci získaných výsledků. Vyzkouší si postupy a cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Formou případových studií budou seznámeni s efekty laterality na školský výkon dítěte (např. v oblasti grafomotoriky, psaní, čtení) a také s možnostmi a specifiky práce s dětmi se zkříženou lateralitou. Seznámí se se základními profily laterality. Účastníci kurzu budou seznámeni s aktuálními teoretickými poznatky v oblasti laterality mozkových hemisfér. Získají praktické zkušenosti s postupy diagnostiky laterality a cvičeními pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Budou diskutovat efekt laterality na školní i mimoškolní úspěšnost dítěte.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla