CCV Pardubice

    Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte
 Kód akce: 1618192 
 Název akce: Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte  
 Termín konání: 21.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoąe  
 Stručný obsah: Volné pokračování první části Vývoj dětské kresby. Obsah odborné části - přehled témat výuky: I. • vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte./ úroveň emocionální, percepční, motorická, komunikační, mentální / • kvalita jm. motoriky / drľení psacího náčiní, porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace – propojení vnímání s pohybem / příčiny grafomotorických poruch/ kresba a prostorová orientace, představivost, rytmizace pohybu, přesnost…/ • vizuomotorická koordinace • schopnost vnímat prostorové vztahy • vizuální představivost / sklápění- obtíľe horizontální- vertikální- perspektivn tj. „ kreslí, to co zná…/ • pozornost • pamě» • orientační test ąkolní zralosti – posouzení úrovně kresby a připravenosti k výuce psaní při zápisu • kresba + laterální dominance /vztah k SPU / • Příklady / kasuistiky / interpretace dětské kresby  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky v M©, 1. st. Z© a vychovatelky v Z©  
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Maąková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Obsah odborné části - přehled témat výuky: I. • vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte./ úroveň emocionální, percepční, motorická, komunikační, mentální / • kvalita jm. motoriky / drľení psacího náčiní, porucha automatizace pohybů, úroveň motorické a senzomotorické koordinace – propojení vnímání s pohybem / příčiny grafomotorických poruch/ kresba a prostorová orientace, představivost, rytmizace pohybu, přesnost…/ • vizuomotorická koordinace • schopnost vnímat prostorové vztahy • vizuální představivost / sklápění- obtíľe horizontální- vertikální- perspektivn tj. „ kreslí, to co zná…/ • pozornost • pamě» • orientační test ąkolní zralosti – posouzení úrovně kresby a připravenosti k výuce psaní při zápisu • kresba + laterální dominance /vztah k SPU / • Příklady / kasuistiky / interpretace dětské kresby Dětská kresba je ukazatelem jeho vývoje, grafomotorických schopností, kvality vizuomotorické koordinace i citového vnímání světa kolem sebe - je ukazatelem jeho připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti. Upozorňuje ped. pracovníky jak reagovat na potřeby dítěte a bude-li nutné, pak směrovat dítě na pomoc specialisty, jeľ se bude zabývat jeho potřebami. Přístup k dětské kresbě je přístup pedagogický- tj. jak lze skrze výtvarný projev dítě kultivovat a podporovat jeho vývoj  
 Poznámka: Volné pokračování z minulého pololetí. 

Akce jiľ proběhla