CCV Pardubice

    Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole
 Kód akce: 1616191 
 Název akce: Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole 
 Termín konání: 14.ledna 2019 od 14:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah:  LMD a jeho projevy. Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou,(dg.:ADHD). Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě. Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování –co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat. Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí -malopočetní třídy -zvažování věkové hranice srpnových dětí -včasné poradenství k zaškloení před zařazením-atd. Vrozená dispozice k učení kontra osobnost.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, Spec. škol, vychovatele ŠD, DDM, ZUŠ 
 Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová, ZŠ a PŠ Svítání
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň:  LMD a jeho projevy. Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou,(dg.:ADHD). Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě. Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování –co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat. Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí -malopočetní třídy -zvažování věkové hranice srpnových dětí -včasné poradenství k zaškloení před zařazením-atd. Vrozená dispozice k učení kontra osobnost. Osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích, s přihlédnutím k psychosociálním potřebám dětí a žáků 
 Poznámka:  

Akce již proběhla