CCV Pardubice

    Jak pracovat s únavou, stresem a syndromem vyhoření u učitelů
 Kód akce: 1612391 
 Název akce: Jak pracovat s únavou, stresem a syndromem vyhoření u učitelů 
 Termín konání: 17.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Sebezkušenostní seminář zaměřený na možnosti předcházení syndromu vyhoření. V rámci semináře se účastnice seznámí s širokým rejstříkem práce s vlastním tělem, s emocemi a s únavou- 4 hodiny. Účastnice si vyzkouší různé typy relaxací a způsob posilování vnitřních zdrojů - 2 hodiny, seznámí se s možnými strategiemi zvládání konfliktních situací a účinné komunikace - 2 hodiny. Cílem bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci syndromu vyhoření. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ a další zájemce 
 Lektor: PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Sebezkušenostní seminář zaměřený na možnosti předcházení syndromu vyhoření. V rámci semináře se účastnice seznámí s širokým rejstříkem práce s vlastním tělem, s emocemi a s únavou. Účastnici si vyzkouší různé typy relaxací a způsob posilování vnitřních zdrojů ,seznámí se s možnými strategiemi zvládání konfliktních situací a účinné komunikace . Cílem bude vytváření osobního postupu při uvolňování napětí a prevenci syndromu vyhoření. Cílem je posílení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné povolání, rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace a zvládání stresu a dosáhnout tak zvýšení psychické odolnosti a schopnosti zvládat náročné pracovní situace. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla