CCV Pardubice

    Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 Kód akce: 1609191 
 Název akce: Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 
 Termín konání: 12.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Účastníci semináře se seznámí s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení. Metody jsou prezentovány vlastním prožitkem tzn., že účastníci nejprve prožijí lekci v roli žáků a v následné analýze lekce společně s lektorkou vyhodnocují přínosy takovéto práce pro žáky. Celá práce je zarámována principy kritického myšlení. Seminář účastníkům také umožní analyzovat si vlastní práci pedagogickou práci (co dělám proto, aby moji žáci měli možnost přemýšlet, co ještě dalšího bych dělat mohl). Seznámit účastníky s principy práce vedoucí žáky ke kritickému myšlení. Nabídnout příklady metod a organizaci takové lekce vlastním prožitkem. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: Mgr. Šárka Hauznerová, Kritické myšlení, z.s.
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Účastníci semináře se seznámí s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení. Metody jsou prezentovány vlastním prožitkem tzn., že účastníci nejprve prožijí lekci v roli žáků a v následné analýze lekce společně s lektorkou vyhodnocují přínosy takovéto práce pro žáky. Celá práce je zarámována principy kritického myšlení. Seminář účastníkům také umožní analyzovat si vlastní práci pedagogickou práci (co dělám proto, aby moji žáci měli možnost přemýšlet, co ještě dalšího bych dělat mohl). 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.