CCV Pardubice

    Zvládání stresu
 Kód akce: 1608391 
 Název akce: Zvládání stresu 
 Termín konání: 13.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Cílem kurzu je naučit účastníky zvládání stresových situací v rámci svých funkcí. Definovat stres, stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Část semináře bude zaměřena na řešení a zvládání konfliktních situací, které s sebou nese pedagogická profese.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Helena Wiesenbergová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Co je to stres - zmapování vlastní situace - stres jako energie připravená k činu - projevy stresu, stresory Popisy cílů: definovat stres, uvědomit si vlastní situace vyvolávající stres, pochopit rozdíly a důsledky kladného a záporného stresu, definovat stresory, uvědomit si, na jakých rovinách se stres projevuje. Jak se vypořádat se stresem - zabránění hromadění stresu - kontrola emocí Popisy cílů: Probrat možné příčiny hromadění stresu, naučit se principy předcházení stresu, prevence stresu, zvládání jednání v emoci. Efektivní protistresové nástroje - efektivní řešení konfliktů - asertivita - zdravé životní návyky a aktivní odpočinek Popisy cílů: poskytnout techniky k efektivnímu zvládání stresu, probrat nástroje k řešení náročných situací, naučit se základy asertivity, vysvětlit si důležitost správné životosprávy. Jak se uvolnit - tipy pro zvládání akutního stresu - relaxační techniky - pozitivní postoj Popisy cílů: ukázat si a probrat tipy pro zvládání akutního stresu (po obtížném telefonátu apod.), popsat a vyzkoušet si základní relaxační techniky, odreagování, uvědomit si důležitost pozitivního postoje  
 Poznámka:  

Akce již proběhla