CCV Pardubice

    Klady a zápory ADHD
 Kód akce: 1606191 
 Název akce: Klady a zápory ADHD 
 Termín konání: 12.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Syndrom ADHD bude představen formou měnících se projevů a s nimi související problematiky od narození dítěte až po dospělost. Účastnící budou seznámeni s možnostmi, jak se vyrovnat s některými projevy ADHD jak v dětství, tak i dospělosti, aby se naučili s tímto syndromem žít tak, aby mohli být ve svém profesním i soukromém životě úspěšní. Děti i dospělí s ADHD bývají často označováni jako podvýkonní – mají „na víc“, než jaký výkon ve škole nebo i v životě podávají. Účastníci semináře získají praktické tipy, jak překonávat obtíže spojené s učením, jak se vyrovnávat s problémy s pozorností, hyperaktivitou a impulzivitou.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ 
 Lektor: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Syndrom ADHD bude představen formou měnících se projevů a s nimi související problematiky od narození dítěte až po dospělost. Účastnící budou seznámeni s možnostmi, jak se vyrovnat s některými projevy ADHD jak v dětství, tak i dospělosti, aby se naučili s tímto syndromem žít tak, aby mohli být ve svém profesním i soukromém životě úspěšní. Děti i dospělí s ADHD bývají často označováni jako podvýkonní – mají „na víc“, než jaký výkon ve škole nebo i v životě podávají. Účastníci semináře získají praktické tipy, jak překonávat obtíže spojené s učením, jak se vyrovnávat s problémy s pozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Cílem semináře je naučit se vnímat děti i dospělé s ADHD nejen z hlediska problémů, které s sebou ADHD nese, ale i z hlediska kladného potencionálu, který v sobě jedinci s ADHD mají. 
 Poznámka: