CCV Pardubice

    Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na ZŠ
 Kód akce: 1601492 
 Název akce: Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na ZŠ 
 Termín konání: 21.února 2019 od 12:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole. Budeme se zabývat těmito tématy: - mentálního postižení charakteristika, stupně a doba vzniku - mentální postižení a další přidružené vady, autismus - organizace výuky – průběh, podmínky pro vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v běžné třídě a úprava prostředí - didaktické metody, zásady a formy práce - úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné vyhodnocování), minimální výstupy - hodnocení žáků s lehkým mentálním postižením - sociální začlenění žáka s lehkým mentálním postižením do kolektivu třídy - role školského poradenského zařízení - personální zajištění – asistent pedagoga a další personální podpory - pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, pedagogické asistenty, vychovatele ŠD, vedoucí pracovníky ve školství 
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole. Budeme se zabývat těmito tématy: - mentálního postižení charakteristika, stupně a doba vzniku - mentální postižení a další přidružené vady, autismus - organizace výuky – průběh, podmínky pro vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením v běžné třídě a úprava prostředí - didaktické metody, zásady a formy práce - úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP (struktura, zpracování, práce s IVP, průběžné vyhodnocování), minimální výstupy - hodnocení žáků s lehkým mentálním postižením - sociální začlenění žáka s lehkým mentálním postižením do kolektivu třídy - role školského poradenského zařízení - personální zajištění – asistent pedagoga a další personální podpory - pomůcky, učebnice, ICT technika, výukové programy Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole. Seminář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce a vlastní zkušenosti lektorky.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla