CCV Pardubice

    Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí
 Kód akce: 1302491 
 Název akce: Úvod do mediace a využití mediačních technik ve školním prostředí 
 Termín konání: 23.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Co je mediace, pravidla, fáze Osobnost mediátora, nástroje působení na účastníky konfliktu Využití mediačních technik v pracovních kolektivech a při vedení schůzek s rodiči žáků. Nácvik mediačních technik (techniky aktivního naslouchání), příklady dobré praxe.  
 Doporučeno pro: pedagogičtí pracovníci všech typu škol a školských zařízení 
 Lektor: Mgr. Kateřina Kábelová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Co je mediace, pravidla, fáze Osobnost mediátora, nástroje působení na účastníky konfliktu Využití mediačních technik v pracovních kolektivech a při vedení schůzek s rodiči žáků. Nácvik mediačních technik (techniky aktivního naslouchání), příklady dobré praxe. Přiblížit pedagogům mediační techniky jako jeden z možných nástrojů při vedení setkání schůzek s rodiči žáků. Úvod do mediace (3 hodiny) Co je mediace, pravidla, fáze Osobnost mediátora, nástroje působení na účastníky konfliktu Komunikace (3 hodiny) Základní přehled - prostředky a formy komunikace Naslouchání a jeho význam pro dobrou komunikaci Zrcadlení Čtyři roviny komunikace Já-výroky Příklady efektivní komunikace Zpětná vazba Příklady dobré praxe (2 hodiny) Nácvik mediačního působení na příkladech  
 Poznámka: