CCV Pardubice

    Jak na projekty a projektové vyučování?
 Kód akce: 1301191 
 Název akce: Jak na projekty a projektové vyučování? 
 Termín konání: 27.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Přehled témat: • integrovaná tematická výuka x projektové vyučování • specifické postupy při přípravě a realizaci projektů • ukázky ITV a PV • co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt • cíle a kritéria hodnocení • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. praktické ukázky projektů – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6. analýza ukázek 7. plánování dle potřeb účastníků 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ, pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Jiří Hruška, člen lektorského týmu sdružení PAU
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Přehled témat: • integrovaná tematická výuka x projektové vyučování • specifické postupy při přípravě a realizaci projektů • ukázky ITV a PV • co by měl učitel umět a znát, aby zahájil fungující projekt • cíle a kritéria hodnocení • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. praktické ukázky projektů – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6. analýza ukázek 7. plánování dle potřeb účastníků 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám Každý účastník by měl umět: vyjmenovat příležitosti, jak projektové vyučování přispívá k inkluzi vlastními slovy definovat pojem "projekt" rozebrat rozdíl mezi projektovým vyučováním a integrovanou tematickou výukou analyzovat alespoň 3 příklady projektů pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k projektům nastavit vlastní kritéria pro hodnocení projektů na škole  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla