CCV Pardubice

    Artefiletika II.
 Kód akce: 1223191 
 Název akce: Artefiletika II. 
 Termín konání: 27.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na prohloubení osobních kompetencí účastníků v oblasti kreativního pojetí výchovy a vzdělávání, využití alternativních metod vzdělávání a prohloubení komunikativních dovedností. Obsah semináře vychází z potřeby edukace v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů. - vymezení základních pojmů - definice artefiletiky z pohledu potřeb eliminace profesní zátěže pedagoga - význam artefiletiky a její formy, artefiletické metody - artefiletka jako obohacování vlastního prožívání s následnou reflexí - přínos artefiletiky na rozvoj osobnostních a komunikativních dovedností pedagoga - přínos artefiletiky k prevenci syndromu vyhoření pedagoga - expresivní metody projevu – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový - výtvarný projev jako prostředek vzájemné komunikace - artefiletický proces – sebezkušenostní výtvarná artefiletická tvorba na téma Barevné setkání, Maska… - reflektivní dialogy  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, SŠ, pedagogy volného času, ZUŠ, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Martina Kusáková, ČVUT fakulta BMI
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na prohloubení osobních kompetencí účastníků v oblasti kreativního pojetí výchovy a vzdělávání, využití alternativních metod vzdělávání a prohloubení komunikativních dovedností. Obsah semináře vychází z potřeby edukace v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů. - vymezení základních pojmů - definice artefiletiky z pohledu potřeb eliminace profesní zátěže pedagoga - význam artefiletiky a její formy, artefiletické metody - artefiletka jako obohacování vlastního prožívání s následnou reflexí - přínos artefiletiky na rozvoj osobnostních a komunikativních dovedností pedagoga - přínos artefiletiky k prevenci syndromu vyhoření pedagoga - expresivní metody projevu – výtvarný, dramatický, hudební, pohybový - výtvarný projev jako prostředek vzájemné komunikace - artefiletický proces – sebezkušenostní výtvarná artefiletická tvorba na téma Barevné setkání, Maska… - reflektivní dialogy • Seznámení, očekávání • Úvod do tématu • Vymezení základních pojmů • Význam artefiletiky a její formy • Artefiletické metody • Využití artefiletiky v pedagogické praxi • Sebezkušenostní artefiletická tvorba – artefiletický proces • Pracovní dílna • Reflektivní dialog • Diskuze • Závěrečné shrnutí Výchova a vzdělávání, prohlubování dovedností a znalostí jako zdroj dalších podnětů k rozvoji osobnosti. Prevence psychosociálních problémů, syndromu vyhoření.  
 Poznámka: