CCV Pardubice

    Práce s polymerovými hmotami
 Kód akce: 1221191 
 Název akce: Práce s polymerovými hmotami 
 Termín konání:  1.března 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Praktická dílna zaměřená na práci s moderním a netradičním materiálem – polymerová hmota (FIMO). Účastníci praktické dílny se naučí hmotu zpracovat a pomocí dalších nástrojů a pomůcek tvarovat do finálních výrobků – šperk (náhrdelník, náušnice, náramek), přívěšek na mobil a ke klíčům, postavičky a zvířátka. Práce je vhodná pro všechny věkové kategorie (zejména děti), která rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a kreativitu. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatele ŠD, DM a další zájemce 
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Praktická dílna zaměřená na práci s moderním a netradičním materiálem – polymerová hmota (FIMO). Účastníci praktické dílny se naučí hmotu zpracovat a pomocí dalších nástrojů a pomůcek tvarovat do finálních výrobků – šperk (náhrdelník, náušnice, náramek), přívěšek na mobil a ke klíčům, postavičky a zvířátka. Práce je vhodná pro všechny věkové kategorie (zejména děti), která rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a kreativitu. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům výtvarné výchovy, pracovních činností, popř. pedagogům předškolního vzdělávání a pedagogům volného času inspiraci pro další obohacování výuky o nové postupy nejen pro děti, ale i pro různé skupiny dospělých (senioři, handicapovaní). Program zároveň přináší i podklady pro zapracování tématu do osnov předmětu a jeho využití pro začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat, zohledňuje také postupné budování klíčových kompetencí žáků. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla