CCV Pardubice

    Sádra jako pomocník v keramice
 Kód akce: 1220190 
 Název akce: Sádra jako pomocník v keramice 
 Termín konání: Od 24.května 2019 do 14.června 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 12 vyučovacích hodin
 Místo konání: Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Teoretická část: Seznámení a realizace výroby jednodílné a dvoudílné sádrové formy. Způsoby použití forem při tvorbě keramiky. Praktická část: Výroba forem a praktická ukázka vytváření forem, vyzkoušení lití do sádrových forem a vytlačování dekoru do keramického plátu. Vytváření modelu, rozmnožovacího zařízení, vyzkoušení funkčnosti. Pálení keramiky z forem v elektrické peci.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ 
 Lektor:  Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2300 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: Seznámení a realizace výroby jednodílné a dvoudílné sádrové formy. Způsoby použití forem při tvorbě keramiky. Praktická část: Výroba forem a praktická ukázka vytváření forem, vyzkoušení lití do sádrových forem a vytlačování dekoru do keramického plátu. Vytváření modelu, rozmnožovacího zařízení, vyzkoušení funkčnosti. Pálení keramiky z forem v elektrické peci. Vzdělávací cíl: Poukázat na různé materiály, které mohou pomoci při tvorbě keramických výrobků v dětských kolektivech. Získávání teoretických a praktických dovedností, které se mohou hodit pro práci pedagogů při vedení kroužků keramiky.  
 Poznámka: Termíny: 24.5., 7.6., 14. 6.