CCV Pardubice

    Různé vázy a nádoby v keramice
 Kód akce: 1219190 
 Název akce: Různé vázy a nádoby v keramice 
 Termín konání: Od 5.dubna 2019 do 10.května 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 12 vyučovacích hodin
 Místo konání: Keramická dílna OK Keramika, V Ráji 878, 530 02 Pardubice 
 Popis spojení: od hlavního nádraží např. bus č.18, výstupní zastávka Na Spravedlnosti 
 Stručný obsah: Teoretická část: Snaha o posun keramické tvorby z úrovně zvládnutého řemesla na úroveň výpovědi o vlastním vidění a představě při realizaci objektu. Seznámení s dekorací před a po přežahu. Praktická část: Účastníci si vyzkouší různé modelovací techniky, vyberou si nabídnuté glazury a engoby na zdobení. Výpal probíhá v keramické peci a plynové peci pro raku pálení. Doplnění vhodných květin do váz, mís a květináčů.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a vychovatele ŠD, DDM, pedagogy volného času, ZUŠ 
 Lektor:  Olga Kudrnová, lektorská činnost v oblasti keramiky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2300 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: Snaha o posun keramické tvorby z úrovně zvládnutého řemesla na úroveň výpovědi o vlastním vidění a představě při realizaci objektu. Seznámení s dekorací před a po přežahu. Praktická část: Účastníci si vyzkouší různé modelovací techniky, vyberou si nabídnuté glazury a engoby na zdobení. Výpal probíhá v keramické peci a plynové peci pro raku pálení. Doplnění vhodných květin do váz, mís a květináčů. Vzájemná výměna zkušeností o presentování prací v keramické tvorbě v rámci dětských keramických kroužků. Rozšiřování představ o využití glazur, pálení keramiky a kombinace jednotlivých technik.  
 Poznámka: Termíny: 5.4., 26.4., 10.5. 2019