CCV Pardubice

    Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ a na 1.st. ZŠ
 Kód akce: 1218191 
 Název akce: Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ a na 1.st. ZŠ 
 Termín konání: 28.února 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: • Expresivní terapie, základní pojmy, definice. • Muzikofiletika a její přínos. • Základní východiska muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. • Nápady, jak pomocí muzikofiletiky rozvíjet u žáků emoční inteligenci. • Praktické ukázky práce se skupinou. • Ukázky nástrojů muzikoterapeutického instrumentáře. • Způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole. • Seznámení s okruhem her a činností vhodných pro zařazení do práce v MŠ a na 1.st.ZŠ. Podklady,které získají účastníci: • Pracovní list: Inspirátor relaxačních her • Pracovní list: Jak relaxovat ve škole? • Přehled doporučené literatury • 51 způsobů chvály • Pracovní listy pro děti • Přehled základních pojmů a výrazů  
 Doporučeno pro: učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: • Expresivní terapie, základní pojmy, definice. • Muzikofiletika a její přínos. • Základní východiska muzikoterapeutické metody PaedDr. Lubomíra Holzera. • Nápady, jak pomocí muzikofiletiky rozvíjet u žáků emoční inteligenci. • Praktické ukázky práce se skupinou. • Ukázky nástrojů muzikoterapeutického instrumentáře. • Způsoby relaxace, postupy při relaxaci ve škole. • Seznámení s okruhem her a činností vhodných pro zařazení do práce v MŠ a na 1.st.ZŠ. Podklady,které získají účastníci: • Pracovní list: Inspirátor relaxačních her • Pracovní list: Jak relaxovat ve škole? • Přehled doporučené literatury • 51 způsobů chvály • Pracovní listy pro děti • Přehled základních pojmů a výrazů Seminář seznámí účastníky s praktickými ukázkami práce se žáky, včetně využití muzikofiletických nástrojů a způsobů relaxace. 
 Poznámka:  

Akce zrušena