CCV Pardubice

    Hudba na každém kroku
 Kód akce: 1215191 
 Název akce: Hudba na každém kroku 
 Termín konání: 16.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: ZUŠ, Havlíčkova 925, Pardubice 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Praktické prožitky a zamyšlení nad tématy: Všechno je hudba. Ovlivňuje nejen barvy, ale i vodu v nás a kolem nás. Poslech živé hudby a zpěv se správným dýcháním čistí tělo, rozjasňuje ducha a navozuje i spolupráci s jedinečným hudebním nástrojem, jakým je lidské tělo. Síla myšlenky a autorská práva. Proč se autorům skladeb říká skladatelé a ne vymýšlitelé? Kde jsou kořeny našeho talentu a nadání? Jaké je poslání umělců? Posilujme v sobě jemné vnímání, které nám může pomoci i v umění. 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, především učitele hudební výchovy 
 Lektor: Mgr. Dita Veselá, učitelka ZUŠ Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktické prožitky a zamyšlení nad tématy: Všechno je hudba. Ovlivňuje nejen barvy, ale i vodu v nás a kolem nás. Poslech živé hudby a zpěv se správným dýcháním čistí tělo, rozjasňuje ducha a navozuje i spolupráci s jedinečným hudebním nástrojem, jakým je lidské tělo. Síla myšlenky a autorská práva. Proč se autorům skladeb říká skladatelé a ne vymýšlitelé? Kde jsou kořeny našeho talentu a nadání? Jaké je poslání umělců? Posilujme v sobě jemné vnímání, které nám může pomoci i v umění. Léčení hudbou a slovem. Praxe i teorie jemného i hrubšího vnímání hudby, která je neustále kolem nás. Hudba a ticho. 
 Poznámka: Seminář je vhodné k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla