CCV Pardubice

    Využití melodických nástrojů u dětí předškolního věku
 Kód akce: 1204191 
 Název akce: Využití melodických nástrojů u dětí předškolního věku 
 Termín konání:  5.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Tento vzdělávací program seznámí pedagogy mateřských škol s tím, jak lze obohatit melodickými nástroji hudební, pohybovou a dramatickou práci s předškolními dětmi, jaké pomůcky lze využít, a proč je třeba muzikálnost dětí podporovat a rozvíjet. Konkrétní obsah práce s písňovým materiálem se bude odvíjet vždy podle ročního období. Učitelé si aktivně vyzkouší různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Poznají, jaké jsou možnosti a kritéria výběru písní a básňových textů pro daný věk, aby korespondovaly s tématy v TVP PV a byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, popřípadě ZŠ (1.- 3. třída) 
 Lektor: Bc. Jiřina Oršlová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Tento vzdělávací program seznámí pedagogy mateřských škol s tím, jak lze obohatit melodickými nástroji hudební, pohybovou a dramatickou práci s předškolními dětmi, jaké pomůcky lze využít, a proč je třeba muzikálnost dětí podporovat a rozvíjet. Konkrétní obsah práce s písňovým materiálem se bude odvíjet vždy podle ročního období. Učitelé si aktivně vyzkouší různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Poznají, jaké jsou možnosti a kritéria výběru písní a básňových textů pro daný věk, aby korespondovaly s tématy v TVP PV a byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Lektorka se společně s účastnicemi zamyslí nad možnostmi, které má učitelka v mateřské škole a nastíní další hudební činnosti, kterými by se tato práce dala obohatit. Na praktických činnostech ukáže, jak lze uplatnit i náročnější melodické nástroje a začlenit je nenásilnou a přirozenou formou nejen do celodenních aktivit dětí, ale i např. do hudebně-pohybového vystoupení pro rodiče. Nakonec splnitelnost svého tvrzení podpoří videoukázkou z vlastní práce s dětmi. Účastníci si sami prakticky vyzkouší obohatit jednoduchou píseň netradičním způsobem a obdrží metodické materiály včetně notových záznamů. Možnosti hudební práce v MŠ a pozitivní dopady muzicírování na dobrý a úspěšný start ve škole, popř. v ZUŠ. Důležitost správného postavení těla a dechových cvičení - praktický nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře hrou - "Hurvínek", "Na klauny" Hlasová hygiena Propojení hudby, pohybu a dramatizace 2 hodiny Představení melodických hudebních nástrojů, vhodných pro děti předškolního věku - zvonkohry, xylofon, čtyřkanálkové foukací harmoničky, hrací roury (Bobotubes). Práce s konkrétními písněmi a básněmi dle momentálního ročního období Celkové rozpracování písní a jejich možnosti - související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV - porozumění textu, motivace, pohybová hra, dechové cvičení, rýmování, dramatizace. 5 hodiny Videoukázka z vlastní práce s dětmi - rozbor videa, zamyšlení se nad klady a zápory, pobídnutí účastnic k vlastní kreativitě a nápadům. 1 hodina Cílem vzdělávacího programu je ukázat na praktických činnostech, že lze v muzicírování s předškolními dětmi uplatnit i obtížnější melodické nástroje a začlenit je nejen do celodenních aktivit dětí, ale i například do hudebně-pohybového vystoupení pro rodiče. Dalším cílem je přiblížit účastníkům kurzu, jak důležité je celkové hudební vyladění dítěte předškolního věku a jaký to má příznivý a blahodárný vliv na vstup do základní školy.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla