CCV Pardubice

    Foukací harmoničky a zvonkohry jako motivační nástroj na cestě k písničce
 Kód akce: 1203391 
 Název akce: Foukací harmoničky a zvonkohry jako motivační nástroj na cestě k písničce 
 Termín konání:  6.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Tento vzdělávací program seznámí pedagogy mateřských škol s tím, jak lze obohatit konkrétními melodickými nástroji hudební práci s předškolními dětmi, jaké pomůcky lze využít, a proč je třeba muzikálnost dětí podporovat a rozvíjet. Učitelé si aktivně vyzkouší různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Poznají, jaké jsou možnosti a kritéria výběru písní pro daný věk, aby korespondovaly s tématy v TVP PV a byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Lektorka seznámí zúčastněné s nástrojem, budě se věnovat dechovým cvičením a metodice hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky s využitím zajímavých pomůcek a nápadů. Dále ukáže možnost propojení čtyřkanálkových foukacích harmonik s dalším melodickým nástrojem - zvonkohrou, na dvou konkrétních písních. Nakonec splnitelnost svého učení podpoří videoukázkou z vlastní práce s dětmi. Účastníci se sami naučí hrát na foukací harmoničku i zvonkohru a obdrží metodické materiály včetně notových záznamů písní. • Seznámení s nástrojem a pozitivní dopady muzicírování na dobrý a úspěšný start ve škole, popř. v ZUŠ. • Důležitost dechových cvičení – praktický nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře hrou – „Hurvínek“, „Na klauny“ – využití pomůcek – nákresy, brčka, ubrousky, foukátka… • Metodický postup a nácvik hry na foukací harmoničku, vhodné hry, pomůcky a činnosti. 4 hodiny • Představení dalšího melodického hudebního nástroje – zvonkohry – a jejího propojení se čtyřkanálkovou foukací harmoničkou. • Práce se dvěmi konkrétními písněmi: "Komáři se ženili" a "Perníková chaloupka". • Celkové rozpracování písní a jejich možnosti - související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV – porozumění textu, motivace, pohybová hra, dechové cvičení, rýmování, dramatizace. 3 hodiny • Videoukázka z vlastní práce s dětmi – rozbor videa, zamyšlení se nad klady a zápory, pobídnutí účastnic k vlastní kreativitě a nápadům. 1 hodina  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ, popřípadě ZŠ (1.- 3. třída) 
 Lektor: Bc. Jiřina Oršlová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Tento vzdělávací program seznámí pedagogy mateřských škol s tím, jak lze obohatit konkrétními melodickými nástroji hudební práci s předškolními dětmi, jaké pomůcky lze využít, a proč je třeba muzikálnost dětí podporovat a rozvíjet. Učitelé si aktivně vyzkouší různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Poznají, jaké jsou možnosti a kritéria výběru písní pro daný věk, aby korespondovaly s tématy v TVP PV a byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Lektorka seznámí zúčastněné s nástrojem, budě se věnovat dechovým cvičením a metodice hry na čtyřkanálkové foukací harmoničky s využitím zajímavých pomůcek a nápadů. Dále ukáže možnost propojení čtyřkanálkových foukacích harmonik s dalším melodickým nástrojem - zvonkohrou, na dvou konkrétních písních. Nakonec splnitelnost svého učení podpoří videoukázkou z vlastní práce s dětmi. Účastníci se sami naučí hrát na foukací harmoničku i zvonkohru a obdrží metodické materiály včetně notových záznamů písní. • Seznámení s nástrojem a pozitivní dopady muzicírování na dobrý a úspěšný start ve škole, popř. v ZUŠ. • Důležitost dechových cvičení – praktický nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře hrou – „Hurvínek“, „Na klauny“ – využití pomůcek – nákresy, brčka, ubrousky, foukátka… • Metodický postup a nácvik hry na foukací harmoničku, vhodné hry, pomůcky a činnosti. 4 hodiny • Představení dalšího melodického hudebního nástroje – zvonkohry – a jejího propojení se čtyřkanálkovou foukací harmoničkou. • Práce se dvěmi konkrétními písněmi: "Komáři se ženili" a "Perníková chaloupka". • Celkové rozpracování písní a jejich možnosti - související aktivity, propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí podle RVP PV – porozumění textu, motivace, pohybová hra, dechové cvičení, rýmování, dramatizace. 3 hodiny • Videoukázka z vlastní práce s dětmi – rozbor videa, zamyšlení se nad klady a zápory, pobídnutí účastnic k vlastní kreativitě a nápadům. 1 hodina Cílem vzdělávacího programu je ukázat na praktických činnostech, že lze v muzicírování s předškolními dětmi uplatnit i obtížnější melodické nástroje, jako je foukací harmonička a zvonkohra. Dalším cílem je přiblížit účastníkům kurzu, jak s těmito nástroji pracovat a jaké jsou možnosti jejich začlenění do písně nebo do hudebně-pohybového vystoupení.  
 Poznámka: Harmoničky budou účastníkům na semináři k dispozici. 

Akce zrušena