CCV Pardubice

    S hudbou? S hudbou !
 Kód akce: 1201101 
 Název akce: S hudbou? S hudbou ! 
 Termín konání: 18.října 2019 od 08:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ a ZUŠ 
 Lektor:  Rafaela Drgáčová, metodička hudební nauky
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy na MŠ, ZŠ a ZUŠ, zabývající se výukou rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků na těchto školách pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poesie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel. Nechybí výuka dějin hudby a hudební teorie hravou formou (stupnice, intervaly, akordy, noty,...), vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Vedení k poslechu hudby pomocí technik zážitkové pedagogiky. Možnosti mezioborové spolupráce s praktickými ukázkami, velký důraz kladen na environmentální, citovou a mravní výchovu. Účastníci seminářů obdrží metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Rozvíjení všech výše uvedených dovedností, hudební výchova jako tvořivý proces. Skupinová kooperace, posilování sociálních dovedností v rámci získávání hudebně - teoretických znalostí. Interdisciplinární přesahy plně korespondují s požadavky kladenými na pedagoga 21. století v intencích Rámcových vzdělávacích programů 
 Poznámka: