CCV Pardubice

    Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
 Kód akce: 1109190 
 Název akce: Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 
 Termín konání: Od 18.března 2019 do 19.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 20 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Zabezpečení místa nehody 2. Transport raněného 3. Kontrola životních funkcí 4. Zvládání masivního krvácení 5. Postižený v bezvědomí 6. Zraněný s dýchacími obtížemi 7. Srdeční zástava 8. Postižený se srdečním záchvatem 9. Vážnější spáleniny a krvácející rány 2h 10. Poranění pohybového aparátu 11. Záchvatovité stavy 12. Cizí tělesa v ráně 13. Křečové stavy 14. Intoxikace 15. Tepelná a chemická poranění  
 Doporučeno pro: pedagogické a nepedagogické pracovníky škol  
 Lektor: Mgr. Iveta Nováková Knížková DiS., záchranářka ZZŠ HK
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 3500 Kč 
 Tematická náplň: 1. Zabezpečení místa nehody 0,5h 1.1. Orientace na místě nehody 1.2. Třídění raněných 1.3. Bezpečnost zachránce 2. Transport raněného 1,5h 2.1. Pravidla a způsob vyprošťování raněných 2.2. Zásady odsunu raněných 3. Kontrola životních funkcí 1h 3.1. Kontrola životních funkcí 3.2. Uložení člověka do stabilizované polohy 4. Zvládání masivního krvácení 2h 4.1. Zástava krvácení 4.2. Krytí rány 5. Postižený v bezvědomí 1,5h 5.1 Sledování stavu postiženého 5.2. Vyšetření a záznam informací 6. Zraněný s dýchacími obtížemi 0,83h 6.1. Otevřená a zavřená poranění hrudníku 7. Srdeční zástava 2h 7.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace 8. Postižený se srdečním záchvatem 0,66h 8.1. Příznaky 8.2. Improvizovaná první pomoc 9. Vážnější spáleniny a krvácející rány 2h 9.1. Příčiny 9.2. Technická první pomoc 9.3. Provedení resuscitačních výkonů 9.4. Lokální ošetření popálených ploch 10. Poranění pohybového aparátu 3h 10.1. Crush syndrom 10.2. Poranění kloubů 10.2.1. Pohmoždění 10.2.2. Podvrknutí 10.2.3. Vykloubení 10.3. Zlomenina 11. Záchvatovité stavy 1h 11.1. Astmatické záchvaty 11.2. Prudké alergické reakce 11.3. Naléhavé stavy při cukrovce 11.3.1. Hypoglykomie 11.3.2. Hyperglykemie 12. Cizí tělesa v ráně 2h 12.1. Příčiny 12.2. Příznaky 12.3. Pomoc 13. Křečové stavy 0,5h 13.1. Hysteroidní reakce 13.2. Epilepsie 13.3. Febrilní křeče 14. Intoxikace 0,5h 14.1. Intoxikace alkoholem 14.2. Intoxikace drogami 14.3. Intoxikace léky vč. suicidia 15. Tepelná a chemická poranění 1h 15.1. Úpal, úžeh 15.2. Opaření 15.3. Poleptání kyselinou, louhem Absolventi kurzu jsou schopni: Rozeznat varovné příznaky náhle vzniklého závažného onemocnění. Podniknout okamžité kroky k prevenci náhlé zástavy krevního oběhu. Rozeznat a bezpečně potvrdit zástavu krevního oběhu. Aktivovat zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím tísňové linky 155. Ihned zahájit a správně provádět základní neodkladnou resuscitaci dospělých a dětí. Zastavit masivní krvácení pomocí tlakového obvazu. Správně přiložit škrtidlo. Uložit postiženého v bezvědomí do zotavovací polohy. Sejmout helmu u postižených v bezvědomí s fixací krční páteře. Vytáhnout postiženého z vozu. Naložit improvizovanou dlahu. Otočit postiženého s podezřením na poranění páteře.  
 Poznámka:  

Akce již proběhla