CCV Pardubice

    Individuální a skupinové kariérové poradenství na školách
 Kód akce: 1005491 
 Název akce: Individuální a skupinové kariérové poradenství na školách 
 Termín konání: 11.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1.individuální a skupinové kariérové poradenství na školách - úvod, zasazení tématu do kontextu poradenství na školách (kariérové poradenství a kariérové vzdělávání na školách, pojem, obsah, druhy, alternativy, výhody a nevýhody) (2 hod) 2. principy, techniky, role a kompetence kariérového poradce • příklady individuálního a skupinového kariérového poradenství, nácvik • příklady aktivit kariérového poradenství přizpůsobených na školní prostředí (možnost je vyzkoušet; pracovní listy) • zpětná vazba, reflexe a sebereflexe v rámci kariérového poradenství • příprava metodiky pro individuální a skupinové kariérové poradenství (3 hod) 3. plánování kariérového rozvoje, dovednosti pro řízení kariérní dráhy a podpora jejich rozvoje, portfolio a práce s portfoliem (2 hod) 4. online a offline informační zdroje v kariérovém poradenství (1 hod) Teoretická část formou prezentace, praktická část zážitkovou metodou. 
 Doporučeno pro: výchovné poradce, ředitele škol a školských zařízení, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, SOŠ a SOU, učitele VOŠ, psychology, pedagogy volného času, učitele - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů 
 Lektor: Mgr. Andrea Csirke, kariérový poradce a lektor
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1.individuální a skupinové kariérové poradenství na školách - úvod, zasazení tématu do kontextu poradenství na školách (kariérové poradenství a kariérové vzdělávání na školách, pojem, obsah, druhy, alternativy, výhody a nevýhody) (2 hod) 2. principy, techniky, role a kompetence kariérového poradce • příklady individuálního a skupinového kariérového poradenství, nácvik • příklady aktivit kariérového poradenství přizpůsobených na školní prostředí (možnost je vyzkoušet; pracovní listy) • zpětná vazba, reflexe a sebereflexe v rámci kariérového poradenství • příprava metodiky pro individuální a skupinové kariérové poradenství (3 hod) 3. plánování kariérového rozvoje, dovednosti pro řízení kariérní dráhy a podpora jejich rozvoje, portfolio a práce s portfoliem (2 hod) 4. online a offline informační zdroje v kariérovém poradenství (1 hod) Teoretická část formou prezentace, praktická část zážitkovou metodou. 1. získání/zlepšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených na kariérové poradenství pro žáky (volba dalšího vzdělávání a výběr povolání) 2. získání / zlepšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených na podporu kariérového managementu (dovednosti pro řízení kariérní dráhy žáků) 3. získání / zlepšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků v poskytování individuálního a skupinového kariérového poradenství na školách - principy, techniky, příprava metodiky, realizace a evaluace kariérového poradenství  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce zrušena