CCV Pardubice

    Polytechnická výchova
 Kód akce: 1004491 
 Název akce: Polytechnická výchova 
 Termín konání:  1.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tématických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku, hmatu, čichu, chuti a sluchu. Přehled témat: 1.didaktický postup, jak cíleně rozvíjet pomocí polytechnické výchovy nejen motorické dovednosti, znalosti, ale i smyslové vnímání dítěte 1.5 hod. 2.praktické ukázky práce s materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím – forma videopresentace 1,5 hod. 3.Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání - praktická dílna 2,00 hod. 4.manipulace s různými materiály a surovinami ( dřevo, dýha, vosk, mýdlo, přírodniny, potraviny)a využití smyslového vnímání k jejich identifikaci a popisu, praktické užívání technických přístrojů a pomůcek , se kterými se dítě běžně setkává, a postupy při osvojování si pracovních návyků a bezpečnosti. 3,00 hod  
 Doporučeno pro: učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé škol a ŠZ, pedagogové volného času 
 Lektor:  Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: - Způsoby začlenění polytechnické výchovy do tématických celků ŠVP, s ohledem na daný vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání – zraku, hmatu, čichu, chuti a sluchu. Přehled témat: 1.didaktický postup, jak cíleně rozvíjet pomocí polytechnické výchovy nejen motorické dovednosti, znalosti, ale i smyslové vnímání dítěte 1.5 hod. 2.praktické ukázky práce s materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím – forma videopresentace 1,5 hod. 3.Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání - praktická dílna 2,00 hod. 4.manipulace s různými materiály a surovinami ( dřevo, dýha, vosk, mýdlo, přírodniny, potraviny)a využití smyslového vnímání k jejich identifikaci a popisu, praktické užívání technických přístrojů a pomůcek , se kterými se dítě běžně setkává, a postupy při osvojování si pracovních návyků a bezpečnosti. 3,00 hod Účastník si vyzkouší zajímavé motivace k vytváření pozitivního vztahu k pracovním činnostem, prohloubí si povědomí o materiálech a jejich vlastnostech a dodržování bezpečnosti při práci, pozná zajímavé způsoby rozvíjení hrubé i jemné motoriky a seznámí se se způsoby jak vést děti ke kooperace s vrstevníky a osvojení základních pracovních dovedností.  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla