CCV Pardubice

    Vyrábíme rytmické hudební nástroje
 Kód akce: 1003191 
 Název akce: Vyrábíme rytmické hudební nástroje 
 Termín konání:  8.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Praktický seminář zaměřený na postup a výrobu rytmických hudebních nástrojů dětmi. Prvky polytechnické výchovy. Specifika materiálů a jeho využití. Rytmus je nezbytnou potřebou lidské bytosti a jistá pravidelnost, rytmičnost pohybů, ale i našich životních cyklů je základní podmínkou harmonického rozvoje osobnosti. Podpora rozvoje zájmu o práci s využitím dětské zvídavosti, experimenty s materiálem a předměty. Osvojení si jednoduchých pracovních postupů a elementárních poznatků o funkci materiálu. Získávání manipulačních dovedností s materiálem, technika zpracování pomocí jednoduchých nástrojů. Výroba a tvorba jednoduchých hudebních nástrojů.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele škol a SŽ, pedagogy volného času 
 Lektor:  Lena Freyová, lektorka dramatické výchovy a výtvarných činností
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Praktický seminář zaměřený na postup a výrobu rytmických hudebních nástrojů dětmi. Prvky polytechnické výchovy. Specifika materiálů a jeho využití. Přehled témat: - Rytmus je nezbytnou potřebou lidské bytosti a jistá pravidelnost, rytmičnost pohybů, ale i našich životních cyklů je základní podmínkou harmonického rozvoje osobnosti. - 0,5 hod. - Podpora rozvoje zájmu o práci s využitím dětské zvídavosti, experimenty s materiálem a předměty. - 1 hod. - osvojení si jednoduchých pracovních postupů a elementárních poznatků o funkci materiálu – 1,5 hod. - získávání manipulačních dovedností s materiálem, technika zpracování pomocí jednoduchých nástrojů -2 hod. - Výroba a tvorba jednoduchých hudebních nástrojů - 3 hod Účastník: získá informace, jak podporovat rozvoj zájmu o práci s využitím dětské zvídavosti, osvojením si jednoduchých pracovních postupů si vyzkouší vedení k povědomí o materiálech, strukturách a konstrukcích a pozná specifika materiálu a technologie jeho opracování. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.