CCV Pardubice

    Úvod do kariérového poradenství na školách
 Kód akce: 1001391 
 Název akce: Úvod do kariérového poradenství na školách 
 Termín konání: 14.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: 1. pojem kariérového poradenství, jeho obsah 2. krátká exkurze do tématu kariérového poradenství - vznik, vývoj, současnost a trendy do budoucnosti 3. klíčové dovednosti pro 21. století, svět práce, principy kariérového managementu, dovednosti pro řízení kariérní dráhy 4. specifika kariérového poradenství na školách - interní a externí kariérové poradenství, kariérové vzdělávání ve výuce, příklady aktivit kariérového poradenství přizpůsobených na školní prostředí (pracovní listy) 5. možnosti podpory žáků / studentů identifikovat své zdroje / potenciál, které jim pomohou učinit rozhodnutí o budoucí profesní dráze (nadání, znalosti, zájmy, dovednosti, vlastnosti, preference) 6. online a offline informační zdroje v kariérovém poradenství 7. vliv rodinného prostředí na rozhodnutí žáka o své profesní dráze - práce s rodinou  
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a SŠ, kariérové poradce, výchovné poradce, školní psychology 
 Lektor: Mgr. Andrea Csirke, kariérový poradce a lektor
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. pojem kariérového poradenství, jeho obsah 2. krátká exkurze do tématu kariérového poradenství - vznik, vývoj, současnost a trendy do budoucnosti 3. klíčové dovednosti pro 21. století, svět práce, principy kariérového managementu, dovednosti pro řízení kariérní dráhy 4. specifika kariérového poradenství na školách - interní a externí kariérové poradenství, kariérové vzdělávání ve výuce, příklady aktivit kariérového poradenství přizpůsobených na školní prostředí (pracovní listy) 5. možnosti podpory žáků / studentů identifikovat své zdroje / potenciál, které jim pomohou učinit rozhodnutí o budoucí profesní dráze (nadání, znalosti, zájmy, dovednosti, vlastnosti, preference) 6. online a offline informační zdroje v kariérovém poradenství 7. vliv rodinného prostředí na rozhodnutí žáka o své profesní dráze - práce s rodinou 1. získání/zlepšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených na kariérové poradenství pro žáky (volba dalšího vzdělávání a výběr povolání) 2. získání / zlepšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků zaměřených na podporu kariérového managementu (dovednosti pro řízení kariérní dráhy žáků)  
 Poznámka: seminář je vhodný do šablon OP VVV 

Akce zrušena