CCV Pardubice

    Magická fyzika
 Kód akce: 0912191 
 Název akce: Magická fyzika 
 Termín konání: 14.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 4 vyučovací hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na zvýšení motivace žáků o studium fyziky pomocí experimentů, které lze uvést jako „kouzlo“ nebo problémovou úlohu. Většina experimentů bude na semináři předvedena frontálně, poté jej účastníci semináře vysvětlí a pomůcky budou dány k dispozici, aby si experiment mohli zkusit všichni účastníci semináře. Většinu experimentů lze provést s jednoduchými a běžně dostupnými pomůckami (sklenička, papír, plastové láhve, …), případně si učitelé (resp. žáci) mohou pomůcku velmi snadno vyrobit. Tím získají učitelé náměty i do kroužků fyziky, na výuku pracovního vyučování (resp. výtvarné výchovy), aktivity na školy v přírodě či sportovní kurzy a podobně. Některé experimenty budou předvedeny i s přístroji, které běžně používáme v praktickém životě a které žáci znají. Použití těchto přístrojů pro fyzikální experimenty je většinou pro žáky velmi překvapivé a zvyšuje to jejich motivaci k dalšímu studiu fyziky. Prezentovány budou např. experimenty: Vykouzlení bankovky z karty - problémový experiment podporující kritické myšlení žáků (i učitelů), který ukazuje na nutnost přemýšlení nad všemi získávanými informacemi (kouzelnické vystoupení, zprávy z médií, …); Poslušný šátek - velmi snadno vyrobitelná pomůcka, pomocí níž žáci pochopí význam a realizaci třecí síly; Neposlušná krychlička - velmi snadno vyrobitelná pomůcka demonstrující jasně pojem těžiště tuhého tělesa a parametry, na kterých poloha těžiště v tělese závisí; Kouzelný pohár - problémový experiment podporující kritické myšlení žáků (i učitelů), který vede k velmi důležité aplikaci z našich domovů; Indukční vařič - netradiční využití běžného elektrospotřebiče k fyzikálním experimentům, které demonstrují důležitý fyzikální jev využívaný v praxi. Metody: Frontální demonstrace experimentů, samostatná práce účastníků semináře (vysvětlení experimentu a jeho samostatné vyzkoušení).  
 Doporučeno pro: učitele fyziky na ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Jaroslav Reichl, lektor fyzikálních seminářů
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na zvýšení motivace žáků o studium fyziky pomocí experimentů, které lze uvést jako „kouzlo“ nebo problémovou úlohu. Většina experimentů bude na semináři předvedena frontálně, poté jej účastníci semináře vysvětlí a pomůcky budou dány k dispozici, aby si experiment mohli zkusit všichni účastníci semináře. Většinu experimentů lze provést s jednoduchými a běžně dostupnými pomůckami (sklenička, papír, plastové láhve, …), případně si učitelé (resp. žáci) mohou pomůcku velmi snadno vyrobit. Tím získají učitelé náměty i do kroužků fyziky, na výuku pracovního vyučování (resp. výtvarné výchovy), aktivity na školy v přírodě či sportovní kurzy a podobně. Některé experimenty budou předvedeny i s přístroji, které běžně používáme v praktickém životě a které žáci znají. Použití těchto přístrojů pro fyzikální experimenty je většinou pro žáky velmi překvapivé a zvyšuje to jejich motivaci k dalšímu studiu fyziky. Prezentovány budou např. experimenty: Vykouzlení bankovky z karty - problémový experiment podporující kritické myšlení žáků (i učitelů), který ukazuje na nutnost přemýšlení nad všemi získávanými informacemi (kouzelnické vystoupení, zprávy z médií, …); Poslušný šátek - velmi snadno vyrobitelná pomůcka, pomocí níž žáci pochopí význam a realizaci třecí síly; Neposlušná krychlička - velmi snadno vyrobitelná pomůcka demonstrující jasně pojem těžiště tuhého tělesa a parametry, na kterých poloha těžiště v tělese závisí; Kouzelný pohár - problémový experiment podporující kritické myšlení žáků (i učitelů), který vede k velmi důležité aplikaci z našich domovů; Indukční vařič - netradiční využití běžného elektrospotřebiče k fyzikálním experimentům, které demonstrují důležitý fyzikální jev využívaný v praxi. Metody: Frontální demonstrace experimentů, samostatná práce účastníků semináře (vysvětlení experimentu a jeho samostatné vyzkoušení). Rozšířit povědomí o možnostech zatraktivnění výuky fyziky a zvýšení motivace žáků k jejímu studiu. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla