CCV Pardubice

    Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň IV
 Kód akce: 0701191 
 Název akce: Dobré nápady pro výuku informatiky 1. stupeň IV 
 Termín konání: 14.ledna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Co učit v jednotlivých ročnících s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku jednotlivých témat. 2. Zdroje vhodných materiálů pro výuku. 3. Konkretizace probíraných témat pro čtvrté období: • Soutěže pro děti na 1. stupni v oblasti ICT • Vazby na jiné předměty. Mezipředmětové vztahy. • Výukové programy pro výuku informatiky. • Využití internetu a online aplikací ve výuce • Žákovské projekty s podporou ICT, seznámení se zajímavými projekty • Průřezová témata ICT o Mediální výchova s podporou ICT o Environmentální výchova s podporou ICT o Finanční gramotnost s podporou ICT • Jak hodnotit práci žáků    
 Doporučeno pro: učitele ZŠ, vychovatelů školních družin 
 Lektor: Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: 1. Co učit v jednotlivých ročnících s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Nápady pro výuku jednotlivých témat. 2. Zdroje vhodných materiálů pro výuku. 3. Konkretizace probíraných témat pro čtvrté období: • Soutěže pro děti na 1. stupni v oblasti ICT • Vazby na jiné předměty. Mezipředmětové vztahy. • Výukové programy pro výuku informatiky. • Využití internetu a online aplikací ve výuce • Žákovské projekty s podporou ICT, seznámení se zajímavými projekty • Průřezová témata ICT o Mediální výchova s podporou ICT o Environmentální výchova s podporou ICT o Finanční gramotnost s podporou ICT • Jak hodnotit práci žáků    
 Poznámka:  

Akce již proběhla