CCV Pardubice

    GeoGebra ve výuce na střední škole - (mírně) pokročilí
 Kód akce: 0610190 
 Název akce: GeoGebra ve výuce na střední škole - (mírně) pokročilí 
 Termín konání: Od 6.června 2019 do 13.června 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: •Přizpůsobení prostředí programu potřebám učitele a žáka, vlastní nástroj – Definice a vlastnosti kuželoseček, oblouk •Prostředí programu GeoGebra, druhá Nákresna, Zápis konstrukce – Konstrukce a výpočty •Další vlastnosti objektů – popisek a objekt Text – Zápisy a popisy v analytické geometrii •Příkazy a nápověda k nim – Analytická geometrie – Parametrické vyjádření přímky a křivky •Popisky souřadnicových os – Goniometrické funkce •Okno CAS – Úpravy výrazů, řešení rovnic a jejich soustav •Applet – Seznam: jeho vytvoření a využití •Okno 3D náhled – Demonstrace základních prostorových vztahů, vlastnosti mnohostěnů, anaglyf 
 Doporučeno pro: učitele SŠ či vysokých škol 
 Lektor: RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D.,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: •Přizpůsobení prostředí programu potřebám učitele a žáka, vlastní nástroj – Definice a vlastnosti kuželoseček, oblouk •Prostředí programu GeoGebra, druhá Nákresna, Zápis konstrukce – Konstrukce a výpočty •Další vlastnosti objektů – popisek a objekt Text – Zápisy a popisy v analytické geometrii •Příkazy a nápověda k nim – Analytická geometrie – Parametrické vyjádření přímky a křivky •Popisky souřadnicových os – Goniometrické funkce •Okno CAS – Úpravy výrazů, řešení rovnic a jejich soustav •Applet – Seznam: jeho vytvoření a využití •Okno 3D náhled – Demonstrace základních prostorových vztahů, vlastnosti mnohostěnů, anaglyf Rozšířit povědomí o možnostech využití programu GeoGebra. Ovládnout pokročilejší volby prostředí programu, orientovat se v nabízených příkazech a využívat Vstupní řádek a příkazy pro přípravu appletu určeného pro následné využití v hodině nebo pro přípravu dalších materiálů či přípravu žáků. Ukázat si větší počet konkrétních příkladů využití programu pro přípravu na vyučovací hodinu ve vybraném tématu. 
 Poznámka: Seminář je rozdělen do dvou čtyřhodinových bloků (6.6. a 13.6.) a je vhodný do šablon OP VVV.