CCV Pardubice

    GeoGebra ve výuce na střední škole - začátečníci
 Kód akce: 0609190 
 Název akce: GeoGebra ve výuce na střední škole - začátečníci 
 Termín konání: Od 21.března 2019 do 4.dubna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: •Program GeoGebra, verze, instalace-použití, vývoj, varianty pro různé platformy, komunita uživatelů, podpůrný web – Didaktické applety na GeoGebraTube •Prostředí programu GeoGebra, principy interaktivních konstrukcí, nástroje – Planimetrie, demonstrace základních pouček a vztahů, zobrazení •Interaktivní prvky programu, vlastnosti objektů – Planimetrické konstrukční úlohy •Nákresna – Soustava souřadnic, bod a vektor •Úprava vlastností Nákresny, Příkazy – Analytické geometrie lineárních útvarů v rovině, kružnice •Pracovní rozvržení „Grafy“, posuvník – Předpis a graf funkce, bod na grafu, práce s osami •Applet – Nástroje a postupy pro volitelné zobrazení sledovaných objektů, obrázek •Okno 3D náhled – Principy modelování geometrických objektů, měření, volba zobrazení (promítání) 
 Doporučeno pro: učitele SŠ či vysokých škol 
 Lektor: RNDr. Šárka Gergelitsová Ph.D.,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 2000 Kč 
 Tematická náplň: •Program GeoGebra, verze, instalace-použití, vývoj, varianty pro různé platformy, komunita uživatelů, podpůrný web – Didaktické applety na GeoGebraTube •Prostředí programu GeoGebra, principy interaktivních konstrukcí, nástroje – Planimetrie, demonstrace základních pouček a vztahů, zobrazení •Interaktivní prvky programu, vlastnosti objektů – Planimetrické konstrukční úlohy •Nákresna – Soustava souřadnic, bod a vektor •Úprava vlastností Nákresny, Příkazy – Analytické geometrie lineárních útvarů v rovině, kružnice •Pracovní rozvržení „Grafy“, posuvník – Předpis a graf funkce, bod na grafu, práce s osami •Applet – Nástroje a postupy pro volitelné zobrazení sledovaných objektů, obrázek •Okno 3D náhled – Principy modelování geometrických objektů, měření, volba zobrazení (promítání) Seznámit se s možnostmi programu GeoGebra. Ovládnout prostředí programu, zejména jeho přímé nástroje a funkce do té míry, aby bylo možné program běžně a rutinně využívat ve výuce interaktivním způsobem. Ukázat si větší počet konkrétních příkladů využití programu k motivaci, k zefektivnění výuky a k usnadnění vlastní přípravy na výuku. 
 Poznámka: Seminář je rozdělen do dvou čtyřhodinových bloků (21.3. a 4.4.) a je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla