CCV Pardubice

    Kurz GeoGebry pro učitele základních škol
 Kód akce: 0608190 
 Název akce: Kurz GeoGebry pro učitele základních škol 
 Termín konání: Od 30.května 2019 do 5.června 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Základy ovládání softwaru GeoGebra,planimetrie - 3h Účastníci se seznámí s prostředím programu, s možnostmi zadávání příkazů, s nastavením a vlastnostmi programu. Vše bude demonstrováno prostřednictvím elementárních planimetrických úloh (mnohoúhelníky, osová a středová souměrnost, konstrukční úlohy). Bude ukázáno využití posuvníků, zápisu a krokování konstrukce. Stereometrie - 1h Seznámení s možnostmi modelování prostorových objektů, využití softwaru GeoGebra při tvorbě sítí těles, při řezech a transformacích těles. Funkce, jejich grafy a vlastnosti, grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav - 3h Vyžití programu při výuce elementárních funkcí a sestrojování jejich grafů, zkoumání vlastnosti funkcí pomocí příkazů programu a jeho dynamických nástrojů (posuvník, stopa). Využití grafů funkcí při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Elementární statistika a pravděpodobnost - 1h Práce s tabulkou, určování základních charakteristik souboru, modelování hodu kostkou. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ 
 Lektor: RNDr. Jana Hromadová Ph.D., MFF UK Praha
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Základy ovládání softwaru GeoGebra,planimetrie - 3h Účastníci se seznámí s prostředím programu, s možnostmi zadávání příkazů, s nastavením a vlastnostmi programu. Vše bude demonstrováno prostřednictvím elementárních planimetrických úloh (mnohoúhelníky, osová a středová souměrnost, konstrukční úlohy). Bude ukázáno využití posuvníků, zápisu a krokování konstrukce. Stereometrie - 1h Seznámení s možnostmi modelování prostorových objektů, využití softwaru GeoGebra při tvorbě sítí těles, při řezech a transformacích těles. Funkce, jejich grafy a vlastnosti, grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav - 3h Vyžití programu při výuce elementárních funkcí a sestrojování jejich grafů, zkoumání vlastnosti funkcí pomocí příkazů programu a jeho dynamických nástrojů (posuvník, stopa). Využití grafů funkcí při řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. Elementární statistika a pravděpodobnost - 1h Práce s tabulkou, určování základních charakteristik souboru, modelování hodu kostkou. Seznámit se s možnostmi programu GeoGebra. Ukázat si konkrétní příklady, využití programu k motivaci, k zefektivnění výuky a k usnadnění vlastní přípravy na výuku. 
 Poznámka: Termíny: 30.5. a 5.6. (2x 4 vyučovací hodiny). Seminář je vhodný do šablon OP VVV.