CCV Pardubice

    Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině
 Kód akce: 0503191 
 Název akce: Jak podpořit zájem a úspěšně komunikovat v angličtině 
 Termín konání:  6.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení:  MHD č. 2, 6, 9, 13, 18, 19 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky konverzace a mluvení obecně. Účastníci se budou zapojovat do rozhovorů a nacvičování krátkých interakcí na základě různých podnětů jazykových i nejazykových: např. vizuálních podnětů, novinových a časopiseckých textů a písemných projevů, samozřejmě i nácviku reakcí na poslech.  
 Doporučeno pro: učitele Aj na 2.st. ZŠ a VG  
 Lektor: Mgr. Michaela Čaňková, autorka několika učebnic AJ, člen AMATE
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Tento prakticky vedený seminář je určen učitelům angličtiny na 2.stupni ZŠ a nižších ročnících gymnázií. Seminář obsahuje celou řadu interaktivních aktivit na podporu výuky konverzace a mluvení obecně. Účastníci se budou zapojovat do rozhovorů a nacvičování krátkých interakcí na základě různých podnětů jazykových i nejazykových: např. vizuálních podnětů, novinových a časopiseckých textů a písemných projevů, samozřejmě i nácviku reakcí na poslech. Uplatni se taky kreativni prvky nácviku tvoření a prezentace dialogů ve dvojicích a malých skupinách. V semináři budou procvičovány všechny čtyři jazykové dovednosti, důraz však bude kladen na různé formy aktivní komunikace, čili na produktivní konverzaci a nácvik porozumění. Učitelé si vyzkouší metodické postupy, které mohou posléze moderovat pro práci ve třídě a naučí se připravovat úkoly přiměřené věku a jazykové úrovni. Aktivity povedou k rozšiřování, procvičování a upevňování slovní zásoby a frází a povedou ke spontánní komunikaci v angličtině. Cílem semináře je podpořit odborný růst pedagogů pomocí rozvoje kompetencí při výuce anglického jazyka a představit efektivní vyučovací metody, které budou klást důraz na tvořivou a aktivní komunikaci, správnou výslovnost, rytmus slovních spojení vět a nácvik přirozené intonace. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla