CCV Pardubice

    S pohádkou to dokážu
 Kód akce: 0502191 
 Název akce: S pohádkou to dokážu 
 Termín konání: 22.března 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: ZŠ NPor.Eliáše 334, Pardubice-Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Charakteristika: V novém kurzu se představí soubor aktivit na základě pohádek Na dvorečku na dvorku a O třech prasátkách. Každá z těchto pohádek nabízí rozsáhlou sadu aktivit pro výuku všech vzdělávacích oblastí - v jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ. Časové rozvržení: Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 90 min Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 75 min Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 75 min Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 60 min Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 60 min Závěr, shrnutí a diskuze  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele ŠD a pedagogy volného času 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: V novém kurzu se představí soubor aktivit na základě pohádek Na dvorečku na dvorku a O třech prasátkách. Každá z těchto pohádek nabízí rozsáhlou sadu aktivit pro výuku všech vzdělávacích oblastí - v jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ. Časové rozvržení: Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 90 min Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 75 min Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 75 min Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 60 min Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 60 min Závěr, shrnutí a diskuze Učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OPVVV. Pozor změna místa konání! 

Akce již proběhla