CCV Pardubice

    Čtení v první třídě - Od písmen k čtení s porozuměním
 Kód akce: 0410491 
 Název akce: Čtení v první třídě - Od písmen k čtení s porozuměním 
 Termín konání:  4.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí. Podrobný obsah: časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen) 0,5 h - Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru novým učebnicím; zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku 0,5 h - Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY rozfázujeme do 1. – 3. třídy. metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč 1 h - Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů 2 h - Prakticky vyzkoušíme, jak žáky seznámit s novým písmenem, jak přejít ke čtení slabik, celých slov a vět. Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy ukážeme na konkrétních cvičeních. jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty) 2 h - Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky dětí. ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy 2 h - Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci napravit nedostatky.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí. Podrobný obsah: časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen) 0,5 h - Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru novým učebnicím; zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku 0,5 h - Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY rozfázujeme do 1. – 3. třídy. metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč 1 h - Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů 2 h - Prakticky vyzkoušíme, jak žáky seznámit s novým písmenem, jak přejít ke čtení slabik, celých slov a vět. Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy ukážeme na konkrétních cvičeních. jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty) 2 h - Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky dětí. ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy 2 h - Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci napravit nedostatky. - se seznámí s časově tematickým plánem čtení na celý školní rok - porozumí vzdělávacím cílům čtení dle RVP na 1. období, které společně rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník - si prohloubí svoje znalosti o jednotlivých metodách čtení, zmapují jejich klady i zápory a získají informace, jak využít kladů jednotlivých metod ve prospěch žáka - vyzkouší si v praxi dílčí kroky metodického postupu při seznamování žáků s novým písmenem, při čtení prvních slov a vět - vyzkouší si v praxi některé metody vhodné pro práci s textem s cílem učit žáky porozumět textu - vyhodnotí několik vzorových nahrávek čtení, navrhnou řešení problémů a předají si vlastní příklady dobré praxe  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.