CCV Pardubice

    Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací II.
 Kód akce: 0406191 
 Název akce: Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací II. 
 Termín konání: 22.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Jde o volně navazující seminář na: Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. 1.Význam masmédií a jejich moc 2.Vliv na publikum, média a zábava 3.Zpravodajství: -vyhledávání informací (práce s informacemi z různých zdrojů, orientace v informacích) -zpravodajské hodnoty (skupinová práce s vybranými texty) -stereotypy ve zpravodajství (práce s obrázky a texty, individuální i skupinová práce)-jak napsat zprávu (tvorba vlastního textu dle zadaných kritérií – jednotlivě i ve skupinách) 4. Reklama: -druhy reklamy (práce s konkrétními ukázkami) -jak vytvořit reklamu (tvorba reklamního sloganu, obrázku…)-přesvědčovací techniky, psychologie reklamy (práce s ukázkami, rozpoznání základních psycholgických postupů a jejich uplatnění v praxi) -etika reklamy (práce s konkrétními ukázkami, jak poznat nevhodnou reklamu…) 5.Tvorba školního časopisu (jak sestavit redakční tým, vytvoření konkrétního textu, obrázku…) 6.Vlastnosti novináře, etický kodex novináře (jak poznat dobrého novináře) 7.Užívání médií, budoucnost médií. Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce a doporučená literatura. 
 Doporučeno pro: učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků více-letých gymnázií  
 Lektor: Mgr. Kamila Křížová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jde o volně navazující seminář na: Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. 1.Význam masmédií a jejich moc 2.Vliv na publikum, média a zábava 3.Zpravodajství: -vyhledávání informací (práce s informacemi z různých zdrojů, orientace v informacích) -zpravodajské hodnoty (skupinová práce s vybranými texty) -stereotypy ve zpravodajství (práce s obrázky a texty, individuální i skupinová práce)-jak napsat zprávu (tvorba vlastního textu dle zadaných kritérií – jednotlivě i ve skupinách) 4. Reklama: -druhy reklamy (práce s konkrétními ukázkami) -jak vytvořit reklamu (tvorba reklamního sloganu, obrázku…)-přesvědčovací techniky, psychologie reklamy (práce s ukázkami, rozpoznání základních psycholgických postupů a jejich uplatnění v praxi) -etika reklamy (práce s konkrétními ukázkami, jak poznat nevhodnou reklamu…) 5.Tvorba školního časopisu (jak sestavit redakční tým, vytvoření konkrétního textu, obrázku…) 6.Vlastnosti novináře, etický kodex novináře (jak poznat dobrého novináře) 7.Užívání médií, budoucnost médií. Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce a doporučená literatura. Cílem semináře je osvojení vědomostí a dovedností potřebných k porozumění textu, rozvoj čtenářské gramotnosti a využití získaných informací v praxi. Naučit se orientovat v množství informací a pracovat s nimi. 
 Poznámka: POZOR - začátek semináře změněn na 9 hodinu Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla