CCV Pardubice

    Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I.
 Kód akce: 0405191 
 Název akce: Média jako zrcadlo doby aneb jak se neztratit v záplavě informací I. 
 Termín konání: 25.ledna 2019 od 10:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Cílem semináře je osvojení vědomostí a dovedností potřebných k porozumění textu, rozvoj čtenářské gramotnosti a využití získaných informací v praxi. 1.Média a jejich postavení ve společnosti 2.Masová média, mediální komunikace 3.Informace(práce s informacemi, výběr informací, rozpoznání hodnoty a záměru informací) 4.Veřejnoprávní a komerční média a jak je rozpoznat (seriózní tisk vs. bulvár – práce s textem, porozumění textu, čtenářská gramotnost) 5.Tištěná média: -přehled novin a časopisů u nás (orientace v nabídce) -vliv časopisů pro mládež (práce s konkrétními texty, přemýšlení o nich) -psaní titulků, jazyk, styl (jak napsat titulek, styl jednotlivých autorů a jak jej rozpoznat – práce s textem) -nejčastější publicistické útvary (ukázky konkrétních textů a práce s nimi) 6.Rozhlas, TV, film (práce s vybranými ukázkami) 7.Elektronická média a jejich specifika (jak pracovat s informacemi na internetu a konkrétní příklady) Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce a doporučená literatura. 
 Doporučeno pro: učitele všech typů SŠ, 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií  
 Lektor: Mgr. Kamila Křížová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1.Média a jejich postavení ve společnosti 2.Masová média, mediální komunikace 3.Informace(práce s informacemi, výběr informací, rozpoznání hodnoty a záměru informací) 4.Veřejnoprávní a komerční média a jak je rozpoznat (seriózní tisk vs. bulvár – práce s textem, porozumění textu, čtenářská gramotnost) 5.Tištěná média: -přehled novin a časopisů u nás (orientace v nabídce) -vliv časopisů pro mládež (práce s konkrétními texty, přemýšlení o nich) -psaní titulků, jazyk, styl (jak napsat titulek, styl jednotlivých autorů a jak jej rozpoznat – práce s textem) -nejčastější publicistické útvary (ukázky konkrétních textů a práce s nimi) 6.Rozhlas, TV, film (práce s vybranými ukázkami) 7.Elektronická média a jejich specifika (jak pracovat s informacemi na internetu a konkrétní příklady) Součástí semináře jsou praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce a doporučená literatura. 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla