CCV Pardubice

    Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech?
 Kód akce: 0404192 
 Název akce: Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech? 
 Termín konání: 22.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních výukových programů či metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených metod práce s texty v elektronické podobě. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si nástřel konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj nástřel sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol. Přehled témat: • čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti • metody práce s texty a konstruktivismus • výukové programy s využitím metod práce s texty • cíle a kritéria hodnocení • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6. analýza ukázek 7. plánování dle potřeb účastníků 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám 
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ 
 Lektor: Mgr. Jiří Hruška, člen lektorského týmu sdružení PAU
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Klíčovým tématem tohoto setkání je rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním. Společně se podíváme na to, jaké dovednosti má mít osvojené dobrý čtenář. Na ukázkách konkrétních výukových programů či metod aktivního učení zaměřených na práci s texty budeme tyto dovednosti analyzovat a navrhovat, jak je hodnotit a vyhodnocovat. Každý účastník obdrží sadu vyzkoušených metod práce s texty v elektronické podobě. Každý účastník bude mít příležitost si naplánovat, jaké nejbližší kroky podnikne ve své praxi. Vytvoří si nástřel konkrétní vyučovací jednotky. Každý účastník bude mít možnost svůj nástřel sdílet s ostatními účastníky i možnost přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Tato témata úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol. Přehled témat: • čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti • metody práce s texty a konstruktivismus • výukové programy s využitím metod práce s texty • cíle a kritéria hodnocení • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení a čtení Seminář proběhne formou kombinace individuální a skupinové práce, diskuse budou probíhat v komunitním kruhu: 1. představení tématu a cílů semináře 2. představení lektora a účastníků 3. snos myšlenek na téma: Co umíme? 4. pojmenování vzdělávacích potřeb (resp. očekávání) k tématu ze strany účastníků (Co bychom se chtěli naučit? S čím si nevíme rady? Chtěli bychom odpovědi na tyto otázky…) 5. praktické ukázky výukových programů (resp. metod) – přímá práce účastníků kombinovaná s pozorováním videí 6. analýza ukázek 7. plánování dle potřeb účastníků 8. společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám Každý účastník by měl umět: - vyjmenovat příležitosti, jak rozvíjení čtenářské gramotnosti přispívá k inkluzi - pojmenovat alespoň 10 dílčích čtenářských dovedností - pojmenovat alespoň 5 metod práce s texty - analyzovat praktickou ukázku směrem k rozvíjení čtenářských dovedností - navrhnout různá zadání úkolu pro práci s předloženým textem - pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství - vytvořit nástřel konkrétní vyučovací jednotky a sdílet jej s ostatními účastníky 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.