CCV Pardubice

    Rozvoj čtenářství
 Kód akce: 0402191 
 Název akce: Rozvoj čtenářství 
 Termín konání: 14.března 2019 od 08:45 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Cílem tvůrčího semináře je inspirovat učitele, kteří hledají nové podněty pro práci s žáky a literaturou. Smyslem je najít další možnosti jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen v hodinách českého jazyka. Seminář nabízí přehled současných kvalitních nakladatelství, přehled o českých autorech literatury pro děti a mládež, tipy na knižní novinky a jejich anotace, jak motivovat žáky ke čtení, jak zaznamenávat a prezentovat četbu, jak sdílet zážitky z četby a jak si knihy doporučovat. Účastníci semináře vytvoří živé společenství nad knihou a posílí vlastní čtenářskou zkušenost, seznámí se s plánováním čtenářskou lekce, vyzkouší si metody používané v čtenářském klubu a postupy práce rozvíjející čtenářské dovednosti. Nabídne jak vytvořené společenství nad knihou vést a jakými aktivitami jej naplnit, aby vedlo k rozvoji čtenářských dovedností a probudilo v žácích radost z četby a sdílení zážitků. 
 Doporučeno pro: učitele ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií 
 Lektor: Mgr. Hana Veselková,
Mgr. Jiřina Finsterlová,
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Čtenářská gramotnost - charakteristika čtenářské gramotnosti, základní aspekty čtenářské gramotnosti. 2. Čtenářství - činitelé utvářející zájem o čtení a literaturu, literární výchova na základní škole, domácí četba, záznamy o knize, referáty, kritéria hodnocení. 3. Čtenářský klub - cíle, plánování činností, aktivity, současní autoři, doporučená literatura, knižní novinky a jejich anotace, nakladatelství, kampaně, soutěže, Příprava čtenářské lekce. 4. Čtení s porozuměním - čtenářské dovednosti a strategie, metody rozvíjející čtenářkou gramotnost – metody aktivního učení. 5. Diskuse, sdílení nápadů a činností, texty různého typu a konkrétní výukové materiály, metodické listy. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. (přesun z 27.9.2018) 

Akce již proběhla