CCV Pardubice

    Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ
 Kód akce: 0310191 
 Název akce: Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ 
 Termín konání: 29.dubna 2019 od 13:00 
 Rozsah akce: 4 hodiny
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je zaměřen na problematiku výuky násobilky, zlomků, obsahů a obvodů na 1. stupni ZŠ a poskytne účastníkům zásobník různorodých aktivit, které umožní žákům především praktické pochopení a procvičení daného učiva.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Jitka Grohmannová ,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 700 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je zaměřen na problematiku výuky násobilky, zlomků, obsahů a obvodů na 1. stupni ZŠ a poskytne účastníkům zásobník různorodých aktivit, které umožní žákům především praktické pochopení a procvičení daného učiva. Obsah: 1. úvod semináře - seznámení se s problematikou 2. vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku - ukázky úkolů z běžného každodenního života, využití zkušeností žáků a jejich schopnosti odhadu 3. Manipulativní činnosti - názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti, výroba lapbooku - tematické desky s úkoly a s přehledem daného učiva 4. Herní a procvičovací aktivity - např. kartičky, zlomkový panák, zlomkový drak, Sonobova krychle atd. a využití i v jiných hodinách (pč, vv) Cílem semináře je poskytnout učitelům metodickou podporu a náměty k daným tématům, především v počáteční etapě výuky, s důrazem na prožitkový charakter učení pro život.  
 Poznámka: