CCV Pardubice

    Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu
 Kód akce: 0309191 
 Název akce: Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu 
 Termín konání:  5.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí. Časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo); Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, zaměříme se na uzlové body čas. plánu. Vzdělávací cíle psaní podle RVP Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy. Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi. Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, jak je eliminovat. Předáme zkušenosti ohledně psacích pomůcek. Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku. Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty - spojení s říkadly Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch rytmizace, plynulosti a uvolnění. Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky; - Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát? - Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky - Prohlédneme s vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti hodnocení psaní. - Předáme si vlastní zkušenosti. 
 Doporučeno pro: učitele 1. st. ZŠ, asistenty pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí. Podrobný obsah: časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo); 0, 5 h Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle psaní podle RVP 0, 5 h - Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy. aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi 1,5 h - Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, jak je eliminovat. Předáme zkušenosti ohledně psacích pomůcek. posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku 1,5 h - Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku. vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty - spojení s říkadly 1,5 h - Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch rytmizace, plynulosti a uvolnění. metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky; 1,5 h - Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát? - Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. - portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky 1 h - Prohlédneme s vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti hodnocení psaní. - Předáme si vlastní zkušenosti. - se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok - porozumí vzdělávacím cílům psaní dle RVP na 1. období, které rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník - si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky - prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti jejich řešení - prohloubí si znalosti o správné posloupnosti GF prvků - vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní - získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní - prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek přímo z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe  
 Poznámka: