CCV Pardubice

    Projektová výuka a její realizace na 1. stupni ZŠ
 Kód akce: 0307491 
 Název akce: Projektová výuka a její realizace na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání: 23.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky. Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí základních škol. Účastníkům budou zprostředkovány metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky, metodami aktivního učení a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. Součástí semináře je i řízená vzájemná výměna zkušeností a závěrečná diskuse. 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Dita Nastoupilová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky. Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí základních škol. Účastníkům budou zprostředkovány metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky, metodami aktivního učení a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. Součástí semináře je i řízená vzájemná výměna zkušeností a závěrečná diskuse. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy projektové výuky, s aplikací poznatků a praktickou realizaci projektů v podmínkách současných škol. Podstatou je nejen dovednost sestavení projektu dle předem stanovených kritérií, ale také uvědomění si jednotlivých rozdílů mezi klasickou výukou, integrovanou výukou a projektovou výukou. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.