CCV Pardubice

    Projektová výuka a její realizace na 1. stupni ZŠ
 Kód akce: 0307191 
 Název akce: Projektová výuka a její realizace na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání: 26.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky. Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí základních škol. Účastníkům budou zprostředkovány metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky, metodami aktivního učení a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. Součástí semináře je i řízená vzájemná výměna zkušeností a závěrečná diskuse. 
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Dita Nastoupilová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Obsah semináře vychází z potřeb učitelů a v návaznosti na jejich znalosti a zkušenosti nabídne rozšíření o další dovednosti v oblasti projektové výuky. Zároveň poskytne prostor pro aktivní promýšlení realizace inovativních projektových přístupů ve výuce v prostředí základních škol. Účastníkům budou zprostředkovány metodické postupy v procesu projektové výuky, vysvětleny budou i možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky, metodami aktivního učení a také s problémově a badatelsky orientovanou výukou. Součástí semináře je i řízená vzájemná výměna zkušeností a závěrečná diskuse. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy projektové výuky, s aplikací poznatků a praktickou realizaci projektů v podmínkách současných škol. Podstatou je nejen dovednost sestavení projektu dle předem stanovených kritérií, ale také uvědomění si jednotlivých rozdílů mezi klasickou výukou, integrovanou výukou a projektovou výukou. 
 Poznámka: