CCV Pardubice

    Metody kritického myšlení při četbě knížky
 Kód akce: 0305191 
 Název akce: Metody kritického myšlení při četbě knížky  
 Termín konání: 25.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Seminář je určen pro učitele, kteří se chtějí dozvědět, jak využít metody kritického myšlení při četbě textu či knihy a jak postupovat při hledání didaktického potenciálu knihy (textu). Ve druhé části semináře budou účastníci pracovat s vlastními texty, které chtějí použít ve výuce - naplánují si vlastní hodinu/hodiny s využitím aktivizujících metod. 1.Čtení s ochutnávkou metod kritického myšlení (aktivizujících metod) a jejich průběžnou analýzou. 2.Prezentace zajímavých (vhodných) knih pro společnou četbu 3.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál v obsahu knihy (textu) - jak může obsah (téma) souviset se životem žáků, jaká je hlavní myšlenka textu, ve které části najdu pro své tvrzení důkazy; o co důležitého v textu jde; jaký je autorův záměr; - práce s vlastní knihou a prezentace 4.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál ve formě (stylu) - práce s vlastní knihou a prezentace 5.Další náměty pro práci s knihou při společné četbě.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelky ŠD 
 Lektor:  Nina Rutová, lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Seminář je určen pro učitele, kteří se chtějí dozvědět, jak využít metody kritického myšlení při četbě textu či knihy a jak postupovat při hledání didaktického potenciálu knihy (textu). Ve druhé části semináře budou účastníci pracovat s vlastními texty, které chtějí použít ve výuce - naplánují si vlastní hodinu/hodiny s využitím aktivizujících metod. 1.Čtení s ochutnávkou metod kritického myšlení (aktivizujících metod) a jejich průběžnou analýzou – 3 hod 2.Prezentace zajímavých (vhodných) knih pro společnou četbu – 30 min - 3.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál v obsahu knihy (textu) – jak může obsah (téma) souviset se životem žáků, jaká je hlavní myšlenka textu – ve které části najdu pro své tvrzení důkazy; o co důležitého v textu jde; jaký je autorův záměr; - - práce s vlastní knihou a prezentace – 1 hod - 4.Minilekce: Jak hledat didaktický potenciál ve formě (stylu) - - práce s vlastní knihou a prezentace – 1 hod - 5.Další náměty pro práci s knihou při společné četbě – 30 min Účastník: -se seznámí s vybranými metodami kritického myšlení a vyzkouší si je prakticky v průběhu společného čtení -dozví se, jak postupovat při hledání didaktického potenciálu knihy (textu) a jak lze diferencovat zadání dle typologie žáků -naplánuje si vlastní lekci/lekce do výuky  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla