CCV Pardubice

    Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
 Kód akce: 0304191 
 Název akce: Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 
 Termín konání: 20.února 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Čtenářská gramotnost – vymezení termínu, význam rozvíjení čtenářské gramotnosti ve vztahu k rozvoji akademické inteligence a přípravy na školní vzdělávání a celoživotní vzdělávání jedince. 2. Čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílená příprava a jejich rozvíjení. 3. Dílčí funkce jako základ pro rozvoj čtenářských dovedností . 4. Čtenářské strategie vedoucí k rozvíjení čtenářské gramotnosti. 5. Názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a různých forem nácviku prvopočátečního čtení a možnosti předcházení rozvoje poruch čtení.  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová, soukromá poradenská praxe
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Čtenářská gramotnost – vymezení termínu, význam rozvíjení čtenářské gramotnosti ve vztahu k rozvoji akademické inteligence a přípravy na školní vzdělávání a celoživotní vzdělávání jedince. 2. Čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílená příprava a jejich rozvíjení. 3. Dílčí funkce jako základ pro rozvoj čtenářských dovedností . 4. Čtenářské strategie vedoucí k rozvíjení čtenářské gramotnosti. 5. Názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a různých forem nácviku prvopočátečního čtení a možnosti předcházení rozvoje poruch čtení. Seznámit učitele se základy rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Změna termínu z 15.10.2018 

Akce již proběhla