CCV Pardubice

    Cvičení ticha II
 Kód akce: 0245491 
 Název akce: Cvičení ticha II 
 Termín konání: 29.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 9 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Opakování významu aktivit vedoucích ke ztišení a vnitřnímu klidu- klidný, tichý slovní projev učitele rozvážné, klidné pohyby učitele příkladné chování učitele respektující komunikace 2. Tiché individuální aktivity – vlastní ztišení, meditace naslouchání svému vnitřnímu hlasu naladění na klid a ticho 3. Tiché skupinové aktivity – poslech a hra na Sansulu a zvonek Koshi práce s polodrahokamy 4. Tiché výtvarné a tvořivé aktivity- skládání papíru bez slovního doprovodu (žába) rozvíjení papírového lotosového květu (ve vodě) barvení mandal 5. Rovnovážné aktivity na elipse- nošení vody v misce nošení a přiřazování kamenů překračování předmětů 6. Další využití chůze po linii – chůze po jiných tvarech ( houslový klíč, obrys basy..) 7. Prožitkové aktivity (dle možností v přírodě) pro nastolení vnitřního klidu pedagogů. „slepci“ – práce ve dvojicích chůze s vyloučením zraku po provázkové dráze skupinová hra „Domky“ s vyloučením zraku 8. Závěrečná elipsa a zpětná vazba  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ 
 Lektor:  Vlasta Hillebrandová, členka vedení společnosti Montessori ČR
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Opakování významu aktivit vedoucích ke ztišení a vnitřnímu klidu- klidný, tichý slovní projev učitele rozvážné, klidné pohyby učitele příkladné chování učitele respektující komunikace 2. Tiché individuální aktivity – vlastní ztišení, meditace naslouchání svému vnitřnímu hlasu naladění na klid a ticho 3. Tiché skupinové aktivity – poslech a hra na Sansulu a zvonek Koshi práce s polodrahokamy 4. Tiché výtvarné a tvořivé aktivity- skládání papíru bez slovního doprovodu (žába) rozvíjení papírového lotosového květu (ve vodě) barvení mandal 5. Rovnovážné aktivity na elipse- nošení vody v misce nošení a přiřazování kamenů překračování předmětů 6. Další využití chůze po linii – chůze po jiných tvarech ( houslový klíč, obrys basy..) 7. Prožitkové aktivity (dle možností v přírodě) pro nastolení vnitřního klidu pedagogů. „slepci“ – práce ve dvojicích chůze s vyloučením zraku po provázkové dráze skupinová hra „Domky“ s vyloučením zraku 8. Závěrečná elipsa a zpětná vazba Prohloubit vnitřní připravenost pedagogů pro práci se cvičením ticha v běžném chodu dne mateřské školy. 
 Poznámka: