CCV Pardubice

    Škádlení nebo šikana?
 Kód akce: 0242191 
 Název akce: Škádlení nebo šikana?  
 Termín konání: 11.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 6 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany. • osobnost šikanujícího , osobnost oběti • formy / příznaky / agrese MŠ- náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole,signály pro rodiče). • jak rozlišit škádlení od šikanování-obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev ši / nepřímý, přímý / • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci ši = • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /ši x škádlení / • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 7. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace , charakteristiky Zákon o sociálně- právní ochraně dětí 8. Kasuistika  
 Doporučeno pro: učitele MŠ  
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: 1. Teoretická část (vyberte: přednáška, výklad) Šikana – její charakteristika - podmínky a příčiny vzniku šikany. • osobnost šikanujícího , osobnost oběti • formy / příznaky / agrese MŠ- náklonnost x moc, krutost… 2. Varovné signály šikany (signály pro pedagoga ve škole,signály pro rodiče). • jak rozlišit škádlení od šikanování-obecné rozdíly • podezřelé vnější epizody – „legrace“ • projev ši / nepřímý, přímý / • nutnost spolupráce s odborníky 3. Rozdíly mezi šikanováním a škádlením v rozlišení • záměru • motivace • postoji • citlivosti • zranitelnosti • emočním stavu 4. Obtíže při identifikaci ši = • strach a masivní obrana • skrytost a její nepřístupnost • neostrost hranic /ši x škádlení / • spektrum různorodosti chování 5. Řešení šikanování • pedagogická opatření • způsob vedení při vyšetřování šikany • postoje rodičů aktérů 6. Prevence šikany • primární prevence • sekundární prevence 7. Odkazy: Metodický pokyn MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování v MŠ, ZŠ Bezplatné telefonní linky – informace , charakteristiky Zákon o sociálně- právní ochraně dětí 8. Kasuistika Jak rozlišit šikanování od škádlení? Informace "proč si děti vzájemně ubližují?" upozorňují na zárodky a možnosti řešení negativního společenského jevu – rodících se příznaků šikany již v MŠ.  
 Poznámka: