CCV Pardubice

    Polytechnická výchova v mateřské škole
 Kód akce: 0240191 
 Název akce: Polytechnická výchova v mateřské škole 
 Termín konání:  3.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Charakteristika: 1. část – teoretická, se zařazením praktických ukázek činností k jednotlivým tématům 2. část-tvůrčí pracovní dílna Na závěr společně zhodnotíme nejen plnění dílčích cílů a klíčových kompetencí, ale i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku, individuální přístup. Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi, k dispozici budou metodické materiály.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ŠD 
 Lektor:  Václava Tmejová, ředitelka MŠ
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: 1. část – teoretická, se zařazením praktických ukázek činností k jednotlivým tématům 2. část-tvůrčí pracovní dílna Na závěr společně zhodnotíme nejen plnění dílčích cílů a klíčových kompetencí, ale i vhodnost nabízených aktivit pro děti předškolního věku, individuální přístup. Účastnice dostanou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a diskuzi, k dispozici budou metodické materiály. 1. Seznámit účastníky s tím, co vše děti poznávají, rozvíjejí, získávají prostřednictvím polytechnické výchovy s naplňováním dílčích cílů a klíčových kompetencí vycházejících z RVP PV 2. Jak PV začlenit do ŠVP, jak do projektů s různými tématy zpracovat polytechnickou výchovu s návazností na dané téma 3. Jak cíleně rozvíjet pracovní schopnosti, dovednosti, logické myšlení pomocí PV 4. Můžeme PV oddělit od běžných každodenních činnost? PV připravuje děti pro každodenní život. 5. Seznámení se zásadami správného přístupu k dětem v souvislosti s PV 6. Jak využijeme hry a stavebnice v projektech 7. Seznámení s materiály, se kterými jsou schopny pracovat děti předškolního věku. 8. V tvůrčí praktické části je začleněno zpracování projektů k ročním tématům, ukázky a výroba z jednotlivých dostupných materiálů, sezónní výrobky a práce seznámení se s jednoduchými pokusy, které nářadí, nástroje můžeme dětem nabídnout Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře polytechnického rozvoje Dílčí cíle: získat základní povědomí o možnostech polytechnického rozvoje u dětí v mateřských školách - o možnostech a důležitosti spolupráce rodiny v souvislosti s PV - vyzkoušet praktické činnosti, které vedou k celkovému posilování polytechnického vzdělávání mezi dětmi mateřských škol  
 Poznámka: