CCV Pardubice

    Na čem záleží II. - když si chceme porozumět
 Kód akce: 0235491 
 Název akce: Na čem záleží II. - když si chceme porozumět 
 Termín konání: 15.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: I. EMPATICKÁ KOMUNIKACE – 90 minut - co je empatická komunikace – vymezení pojmů, příklady z praxe - zaměření pozornosti při komunikaci, respektování mluvčího - důležitost používání otázek - tón hlasu, správné načasování komunikace, schopnost sebeovládání - předcházení problémům ve vztazích, v chování dětí - řešení problémových situací – s dětmi, příp. i s rodiči - příklady her pro předškolní věk - rozvoj schopnosti naslouchat, rozvoj slovní zásoby, fantazie, paměti, myšlení, odstranění strachu z komunikace před ostatními – cesta k vyššímu sebevědomí NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyk II. ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ OSTATNÍCH LIDÍ – 45 minut - význam a důležitost pozorování přirozeného chování dítěte při volné hře – návyky z rodiny - důležitost rozdílného přístupu k dětem vzhledem k jejich temperamentu - vytváření u dětí prosociálních postojů – respekt, tolerance, … - předcházení problémům díky pochopení nálady, povahy druhého - význam četby pohádek, příběhů a bajek se zaměřením na povahu osoby, zvířátka a následné rozhovory - hry a příklady z praxe - diskuze NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální) - aby děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně III. DALŠÍ ZPŮSOBY VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ MEZI DOSPĚLÝMI, MEZI DOSPĚLÝMI A DĚTMI A DĚTMI MEZI SEBOU – 90 minut - nejdůležitější - základ citové vazby dítěte s matkou - vliv na vstřebávání nových vědomostí, na schopnost učit se - základní potřeba: potřeba bezpečí a lásky, důvěrného vztahu (matka – dítě, ale i učitelka – dítě, partneři mezi sebou,…) - důležité pro dítě – fyzický kontakt (pohlazení, pomazlení) - pochvala a povzbuzení - zaměřená pozornost (na dítě či na druhého člověka) - pomoc druhého (dospělého) při překonávání překážek - schopnost omluvit se druhému - příklady z praxe z MŠ i z osobního života - diskuze PRACOVNÍ LIST: Co mě nejvíc povzbudí?, příp. kolegyni na třídě? NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich individuální rozvoj - aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují IV. DŮLEŽITOST OMLUVY - v životě, na pracovišti, v práci s dětmi, děti mezi sebou – 45 minut - prevence problémů ve vztazích, prevence syndromu vyhoření - předcházení stresu a frustrace na pracovišti - zdůraznění důležitosti pocitu pohody a bezpečí na pracovišti i ve skupině dětí - důležitost předání schopnosti „omluvit se správným způsobem“ dětem - využití předcházejících zkušeností, příklady z praxe – diskuze PRACOVNÍ LIST: Jak se omlouvám já druhému? Jak chci, aby se druhý omluvil mě? NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně - aby se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité - aby děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí V. DŮLEŽITOST OCENĚNÍ - v osobním životě, na pracovišti, při práci s dětmi – 45 minut - motivace oceněním – vymezení pojmu - pochopení návratnosti investice při oceňování a povzbuzování – zlepšení komunikace a vztahů na pracovišti - vytváření zdravých životních návyků - pochopit důležitost účinku individuálního ocenění - prevence syndromu vyhoření u předškolních pedagogů - příklady z praxe při práci s dětmi, ze života - diskuze PRACOVNÍ LIST: Co je pro mě ideální ocenění NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální) - aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti - aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Iva Řehůřková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: I. EMPATICKÁ KOMUNIKACE – 90 minut - co je empatická komunikace – vymezení pojmů, příklady z praxe - zaměření pozornosti při komunikaci, respektování mluvčího - důležitost používání otázek - tón hlasu, správné načasování komunikace, schopnost sebeovládání - předcházení problémům ve vztazích, v chování dětí - řešení problémových situací – s dětmi, příp. i s rodiči - příklady her pro předškolní věk - rozvoj schopnosti naslouchat, rozvoj slovní zásoby, fantazie, paměti, myšlení, odstranění strachu z komunikace před ostatními – cesta k vyššímu sebevědomí NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyk II. ROZVOJ SCHOPNOSTI ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ OSTATNÍCH LIDÍ – 45 minut - význam a důležitost pozorování přirozeného chování dítěte při volné hře – návyky z rodiny - důležitost rozdílného přístupu k dětem vzhledem k jejich temperamentu - vytváření u dětí prosociálních postojů – respekt, tolerance, … - předcházení problémům díky pochopení nálady, povahy druhého - význam četby pohádek, příběhů a bajek se zaměřením na povahu osoby, zvířátka a následné rozhovory - hry a příklady z praxe - diskuze NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální) - aby děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně III. DALŠÍ ZPŮSOBY VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ MEZI DOSPĚLÝMI, MEZI DOSPĚLÝMI A DĚTMI A DĚTMI MEZI SEBOU – 90 minut - nejdůležitější - základ citové vazby dítěte s matkou - vliv na vstřebávání nových vědomostí, na schopnost učit se - základní potřeba: potřeba bezpečí a lásky, důvěrného vztahu (matka – dítě, ale i učitelka – dítě, partneři mezi sebou,…) - důležité pro dítě – fyzický kontakt (pohlazení, pomazlení) - pochvala a povzbuzení - zaměřená pozornost (na dítě či na druhého člověka) - pomoc druhého (dospělého) při překonávání překážek - schopnost omluvit se druhému - příklady z praxe z MŠ i z osobního života - diskuze PRACOVNÍ LIST: Co mě nejvíc povzbudí?, příp. kolegyni na třídě? NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich individuální rozvoj - aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují IV. DŮLEŽITOST OMLUVY - v životě, na pracovišti, v práci s dětmi, děti mezi sebou – 45 minut - prevence problémů ve vztazích, prevence syndromu vyhoření - předcházení stresu a frustrace na pracovišti - zdůraznění důležitosti pocitu pohody a bezpečí na pracovišti i ve skupině dětí - důležitost předání schopnosti „omluvit se správným způsobem“ dětem - využití předcházejících zkušeností, příklady z praxe – diskuze PRACOVNÍ LIST: Jak se omlouvám já druhému? Jak chci, aby se druhý omluvil mě? NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně - aby se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité - aby děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí V. DŮLEŽITOST OCENĚNÍ - v osobním životě, na pracovišti, při práci s dětmi – 45 minut - motivace oceněním – vymezení pojmu - pochopení návratnosti investice při oceňování a povzbuzování – zlepšení komunikace a vztahů na pracovišti - vytváření zdravých životních návyků - pochopit důležitost účinku individuálního ocenění - prevence syndromu vyhoření u předškolních pedagogů - příklady z praxe při práci s dětmi, ze života - diskuze PRACOVNÍ LIST: Co je pro mě ideální ocenění NÁVAZNOST NA RVP PV: Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak - aby se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální) - aby bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti - aby děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Účastníci tohoto programu mají možnost zamyslet se nad svou úrovní komunikace s ostatními, prohloubit dovednosti v jednání s druhými, zjistí své silné a slabé stránky v těchto oblastech, mají možnost začít postupně pracovat na zlepšování některých svých slabých stránek a díky diskuzím v jednotlivých blocích mohou získat nové zkušenosti při práci s dětmi v daných oblastech. 
 Poznámka: