CCV Pardubice

    Školní připravenost předškolních dětí
 Kód akce: 0233491 
 Název akce: Školní připravenost předškolních dětí 
 Termín konání: 12.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: - Znaky současné rodiny - Výchovné styly - Jak převzít kontrolu nad svými návyky z minulosti - Rodinný model výchovy – kompas úspěchu (pravidla, návyky, postoje, vlastnosti, hodnoty) 2. Metody spolupráce MŠ a rodičů – 1 hodina - Informativní schůzky, dotazníky, individuální pohovory, herní odpoledne pro rodiče, tvořivé dílny, společenské akce - Zásady efektivní spolupráce s rodiči 3. Začátek nemusí být těžký (jednoduchá doporučení, hry a zábavná cvičení pro rozvoj klíčových kompetencí dítěte v rodinném prostředí) – 4 hodiny - Jak se vypořádat sám se sebou a s ostatními • Osobnost a sociální kompetence • Sebevědomí a seberealizace - Trénování těla pro zvládnutí vyučování • Hrubá, jemná motorika, koordinace • Zkoušení a využívání smyslů - Samostatné objevování světa • Mluvit, myslet, porozumět • Dobře zvládnout povinnosti a malé úkoly - Jak se neztratit ve světě dospělých • Koncentrace, znaky, symboly • Společné aktivity, spolurozhodování 4. Pozitivní komunikace učitele s předškolním dítětem (konkrétní a praktická pomoc pro rodiče) – 2 hodiny - Metody „nastavení hranic“ - Úzkosti a útěk do nemoci - Udržování pořádku - Lhaní - Hádky mezi dětmi - Řešení problému v osmi krocích  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: - Znaky současné rodiny - Výchovné styly - Jak převzít kontrolu nad svými návyky z minulosti - Rodinný model výchovy – kompas úspěchu (pravidla, návyky, postoje, vlastnosti, hodnoty) 2. Metody spolupráce MŠ a rodičů – 1 hodina - Informativní schůzky, dotazníky, individuální pohovory, herní odpoledne pro rodiče, tvořivé dílny, společenské akce - Zásady efektivní spolupráce s rodiči 3. Začátek nemusí být těžký (jednoduchá doporučení, hry a zábavná cvičení pro rozvoj klíčových kompetencí dítěte v rodinném prostředí) – 4 hodiny - Jak se vypořádat sám se sebou a s ostatními • Osobnost a sociální kompetence • Sebevědomí a seberealizace - Trénování těla pro zvládnutí vyučování • Hrubá, jemná motorika, koordinace • Zkoušení a využívání smyslů - Samostatné objevování světa • Mluvit, myslet, porozumět • Dobře zvládnout povinnosti a malé úkoly - Jak se neztratit ve světě dospělých • Koncentrace, znaky, symboly • Společné aktivity, spolurozhodování 4. Pozitivní komunikace učitele s předškolním dítětem (konkrétní a praktická pomoc pro rodiče) – 2 hodiny - Metody „nastavení hranic“ - Úzkosti a útěk do nemoci - Udržování pořádku - Lhaní - Hádky mezi dětmi - Řešení problému v osmi krocích Poskytnout teoretická východiska obecné úspěšnosti dítěte a celou řadu drobných návodů a nenáročných, ale účinných technik, které lze využívat v případě zjištění dílčí nezralosti dítěte pro zácvik. Zaměřit se nejen na kognitivní a motorický rozvoj, ale zejména na sociální a emoční zralost a možnosti podpory jejího rychlejšího dozrávání. Zapojit větší mírou do spolupráce rodiče, otevřít cestu změně a dalšímu rozvoji. 
 Poznámka:  

Akce již proběhla