CCV Pardubice

    Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ
 Kód akce: 0232291 
 Název akce: Práce s dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) v MŠ 
 Termín konání: 25.března 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 5 vyučovacích hodin
 Místo konání: SPŠ Chrudim, ul. Čáslavská 973 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí předškolního věku s PAS. Zejména bude seminář zaměřen na uplatňování podpůrných opatření ve vztahu k rozvoji sebeobslužných dovedností, znalostí, schopností a dovedností vztahujících se ke školní zralosti dětí a k jejich přípravě k primárnímu vzdělávání. Představeny budou osvědčené metody práce, organizační opatření a další podpůrná opatření, která je vhodná přijmou přijmout před nástupem dítěte s PAS do MŠ a průběhu jeho edukace. Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky.  
 Doporučeno pro: učitelů MŠ, spec. škol, asistentů pedagoga 
 Lektor: Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka péče o žáky s PAS SPC Svítání, Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1000 Kč 
 Tematická náplň: Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace dětí v předškolním vzdělávání (možné předávání i ústní formou). Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace dětí předškolního věku s PAS. Zejména bude seminář zaměřen na uplatňování podpůrných opatření ve vztahu k rozvoji sebeobslužných dovedností, znalostí, schopností a dovedností vztahujících se ke školní zralosti dětí a k jejich přípravě k primárnímu vzdělávání. Představeny budou osvědčené metody práce, organizační opatření a další podpůrná opatření, která je vhodná přijmou přijmout před nástupem dítěte s PAS do MŠ a průběhu jeho edukace. Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi mateřskou školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámení s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci dítěte předškolního věku s PAS dle Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a s ohledem na specifické projevy tirády poruchy autistického spektra v předškolním věku.  
 Poznámka: